nieuws

AIG vernieuwt verzuimpolis

Archief

AIG-Nederland heeft een vernieuwde ziekteverzuimverzekering bij het intermediair onder de aandacht gebracht.

De belangrijkste uitgangspunten bij acceptatie zijn: het gemiddelde verzuim in de branche waartoe de onderneming behoort, het gemiddelde verzuim in het betrokken bedrijf en de gemiddelde leeftijd van de eigen werknemers.
De conventionele dekking voorziet in doorbetaling van het loon van een zieke medewerkers gedurende maximaal 104 weken. Het gaat hierbij ten minste om het wettelijk minimum van 70% van het loon. Als maximaal te verzekeren loonsom per werknemer wordt voortaan e 100.000 per jaar aangehouden.
De conventionele verzuimpolis van AIG kent een eigen risico uitgedrukt in werkweken. Men kan kiezen uit 2, 4, 13, 26 of 52 weken. Voor bedrijven met een relatief hoge loonsom kan de stop-lossvariant een betere optie zijn dan de conventionele verzuimpolis.
Directeur/eigenaar
Het is inmiddels bij AIG weer mogelijk om het verzuim van de directeur/eigenaar (dga) mee te verzekeren. Hiervoor is wel een afzonderlijke gezondheidsverklaring noodzakelijk en gelden er afwijkende maxima. Ook kunnen de werkgeverslasten (werknemerspremies sociale verzekeringen) worden meeverzekerd, tot maximaal 25% boven de verzekerde loonsom.
AIG spreekt van een doorzichtige premiestructuur. In een nieuwsbrief aan het intermediair wordt gesteld: “De uitgangspunten worden duidelijk weergegeven en het vaststellen van de premies is voor u aan de hand van de gegevens van een onderneming kinderspel”. Bij een gelijkblijvend verzuim zullen de premies niet verhoogd worden.

Reageer op dit artikel