nieuws

Agis wil voordelige zorginkoop direct doorspelen naar verzekerden

Archief

Als volgend jaar een eigen risico wordt ingevoerd op standaard(pakket)polissen en ziekenfondsverzekeringen, wil Agis dit eigen risico ‘overnemen’ op voorwaarde dat de verzekerde zich laat behandelen in ziekenhuizen waarmee Agis een contract heeft.

Minister Hoogervorst wil in 2005 een verplicht eigen risico van e 250 euro invoeren voor verzekerden met een standaard(pakket)polis of een ziekenfondsdekking. Het staat nog niet vast of het om een algemeen eigen-risicobedrag ‘aan de voet’ gaat (dus inclusief bijvoorbeeld huisarts) of om een eigen-risicobedrag voor bepaalde dekkingen.
Agis wil voor de dekkingen waarvoor het eigen risico geldt, dit risico van de verzekerden ‘overnemen’ mits de zorg wordt verleend in een instelling c.q. bij hulpverleners waarmee Agis een voordelig contract heeft gesloten. De teruggave kan ook betrekking hebben op particuliere verzekeringen. De restitutie zal waarschijnlijk plaatsvinden via de aanvullende verzekering.
Ziekenhuiskosten
Bij de teruggave van het gesoupeerde eigen-risicobedrag zal het vooralsnog uitsluitend gaan om ziekenhuiskosten. In een later stadium wordt gedacht aan medicijnen en hulpmiddelen. Huisartsenhulp valt er buiten omdat daarop (nog) niet geconcurreerd kan worden. “Bij de ziekenhuiszorg kan al wel onderhandeld worden”, stelt Agis. “Vanaf 1 juli 2004 gaan de verzekeraars een deel (10%) van de zorg inkopen op basis van de zogenoemde DBC’s (Diagnose Behandelings Code), hetgeen inhoudt dat zij voor bepaalde operaties vaste – individueel overeengekomen – bedragen gaan betalen.” Agis zegt druk bezig te zijn met het sluiten van nieuwe contracten. Het zal in ieder geval gaan om negentien ziekenhuizen in de voornaamste werkgebieden, namelijk de regio’s Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn.
Als zorgverzekeraars goedkoper kunnen inkopen, zullen de verzekerden dat uiteraard in hun portemonnee merken. Agis is echter de eerste verzekeraar die een directe koppeling legt tussen zijn eigen kosten en die van de verzekerden.

Reageer op dit artikel