nieuws

Agis mag verzekerde geen magazine sturen

Archief

Agis mag van de Reclame Code Commissie een verzekerde – die dat niet wil – niet langer het verzekerdenmagazine sturen. Dat het magazine informatie bevat en dat een zorgverzekeraar informatieplicht heeft, doet daaraan niet af.

Bij de Reclame Code Commissie heeft een Amsterdamse Agis-verzekerde wederom geklaagd dat hij geen reclamemateriaal wil ontvangen, maar dat Agis dit desondanks doet. Het is de zoveelste klacht in een al jaren lopende reeks van klachten. Dit keer is het de man in het verkeerde keelgat geschoten dat hij in de envelop waarin hij een nieuw klantenpasje kreeg toegestuurd, ook een brochure vond. Het was de brochure ‘Agis Nieuws’, waarin onder meer werd gewezen op de mogelijkheid om bij Agis een reisverzekering te sluiten. Reclame dus, vindt de klager.
De man beschouwt ook het verzekerdenblad Agis Magazine als reclamemateriaal. Agis denkt daar genuanceerder over. “We geven daarin ook informatie, bijvoorbeeld over gewijzigd beleid, over adressen en openingstijden en over onze verzekeringswinkels.” Agis hield de Reclame Code Commissie voor, dat een ziekenfonds de wettelijke plicht heeft verzekerden te informeren over voor hen relevante zaken en dat Agis Magazine daartoe een middel is. De Commissie legde dit argument echter naast zich neer en oordeelde dat Agis gehandeld heeft in strijd met artikel 14 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Response Advertising (CBR).
Agis weet niet goed hoe het probleem, dat met de uitspraak is ontstaan, kan worden opgelost. “Het betekent immers dat we voor deze verzekerde apart een pasje moeten gaan verzenden of een aparte nieuwsbrief moeten opstellen”, zegt woordvoerster Sabine van Aken. “Aan het eind van het jaar krijgen onze verzekerden een mailing waarin de pakketwijzigingen en de nieuwe premies worden gemeld. We zouden hem dan een aparte brief moeten sturen. We zouden ook kunnen besluiten ons niet aan onze informatieplicht te houden en helemaal niets te sturen. We zijn hier nog niet uit.” Opmerkingen: front Agis Magazine digitaal

Reageer op dit artikel