nieuws

Agis haalt intermediairverzekeraar ONVZ in huis

Archief

De grote zorgverzekeraar Agis, die van huis uit ziekenfonds is, wil binnen het jaar fuseren met de kleinere ONVZ, die van huis uit ziektekostenverzekeraar is. Het is de bedoeling, dat er begin oktober een fusieplan is.

ONVZ, een landelijke verzekeraar die uitsluitend via het intermediair werkt, heeft 142.000 verzekerden, onder wie 100.000 particuliere verzekerden. Een paar jaar geleden richtte ONVZ een ziekenfonds op dat inmiddels 42.000 verzekerden heeft. De omvang is voor ONVZ de belangrijkste reden om te fuseren. In een nieuw verzekeringsstelsel waarin vraaggestuurde zorg centraal zal staan (in plaats van aanbodgestuurde zorg) en de zorginkoop uiterst belangrijk zal zijn, is vooral een rol weggelegd voor de grotere verzekeraars. Agis is qua verzekerdenaantal de vierde grootste zorgverzekeraar in ons land (en zal ook na de fusie op de vierde plaats staan). De verzekeraar heeft 1,750 miljoen verzekerden onder wie 1,5 miljoen ziekenfondsverzekerden. Agis werkt vooral in het midden van het land en een deel van Friesland en is dominant in gebieden waar van huis uit – door de tot Agis gefuseerde ziekenfondsen – wordt gewerkt: de regio’s Amsterdam, Utrecht en een deel van Gelderland. Agis heeft ook een collectieve particuliere verzekeraar: Cardian.
“Wij vullen elkaars kennis aan op het gebied van ziekenfonds- en particuliere verzekeringen en zijn bovendien complementair op het gebied van commercie, zorginkoop en distributie”, schrijven de fusiepartners in een persbericht. Anders gezegd: de expertise van ONVZ ligt op het gebied van particuliere polissen en het intermediaire distributiekanaal terwijl Agis dat van huis uit ziekenfonds is, meer expertise heeft op gebied van zorginkoop.
ONVZ intermediair-label
Agis en ONVZ hebben eind april de betreffende intentieverklaring getekend. Het is de bedoeling dat op 1 oktober het fusieplan gereed is. Over de wijze waarop de fusie vorm zal krijgen, staat volgens de partijen, derhalve veel nog niet vast. ONVZ-directeur Frans van Rijn zegt dat in ieder geval vaststaat dat ONVZ het intermediairlabel van de nieuwe groep wordt. Het ziekenfonds van ONVZ zal waarschijnlijk worden samengevoegd met dat van Agis maar als labelproduct blijven bestaan. Volgens Van Rijn blijft ONVZ in Houten gevestigd. De verzekeraar verhuist dus niet mee naar Amersfoort. Agis, die 2.000 werknemers heeft en werkt vanuit vele locaties, gaat eind 2004 alle werkzaamheden concentreren in een nieuw pand in Amersfoort. Volgens van Rijn – die commercieel directeur is naast algemeen directeur Dick van Boven – is het nog te vroeg iets te zeggen over de invulling van de top- en managementfuncties.
De hoogste ogen
Anderhalf jaar geleden zei Agis-topman Eelke van der Veen in een interview met AM (nr 21, 2001), dat hij met het oog op de nieuwe basisverzekering van plan was het particuliere bedrijf uit te bouwen. “Er zal dan veel ruimte komen voor aanvullende producten, en omdat particulier verzekerden meer te besteden hebben dan ziekenfondsverzekerden kunnen we bij hen meer aanvullende producten afzetten.”
In het interview zei Van der Veen dat in het nieuwe stelsel de zorgverzekeraars die van huis uit ziekenfonds zijn, de hoogste ogen gooien. “Er zal met zorgverleners onderhandeld moeten worden. Dat hebben de particuliere verzekeraars nooit gedaan. Die zijn niet sterk in de zorg.”
Jaarcijfers
Agis had in 2001 in de ziekenfondssector een inkomen uit premies en bijdragen van e 2.324,8 mln, een verzekeringstechnisch resultaat van e -18,5 mln en een nettoresultaat van e -20,3 mln. In de particuliere sector bedroeg het premie-inkomen inclusief het inkomen uit aanvullende verzekeringen e 245,4 mln, het technisch resultaat e -12,7 mln en het nettoresultaat e -9,6 mln.
Het particuliere bedrijf van ONVZ had in 2001 (inclusief aanvullende verzekeringen) een premie-inkomen van e 117,8 mln, een verzekeringstechnisch resultaat van e -0,46 mln en een nettoresultaat van e1,0 mln. Het ziekenfonds had een omzet van e 36,8 mln en een nettoresultaat van e 0,06 mln.
Bij het sluiten van dit AM hadden ONVZ en Agis hun jaarcijfers over 2002 nog niet openbaar gemaakt.
Agis-topman Eelke van de Veen en ONVZ-directeur Dick van Boven bekrachtigen hun afspraken

Reageer op dit artikel