nieuws

Afwikkeling faillissement De Wereld nu in eindfase

Archief

Met voor de meeste polishouders nog een zeer bescheiden uitkering in het verschiet, komt na bijna twintig jaar een einde aan het faillissement van de Rotterdamse levensverzekeraar De Wereld. Van de ruim 4.300 polishouders van destijds hebben zich er het afgelopen jaar echter minder dan 2.000 bij de curator gemeld.

De Wereld werd in 1978 overgenomen door de Drimmo Groep, een onderneming die zich vooral bezig hield met onroerend-goedtransacties. In 1983 vielen de werkmaatschappijen van de Drimmo Groep als dominostenen om, inclusief De Wereld, waarmee gebeurde wat destijds voor onmogelijk werd gehouden: er ging een levensverzekeraar failliet.
Deze week is de derde en tevens laatste uitdeling in gang gezet. De eerdere uitdelingen vonden plaats in 1985 en 1995. De 4.331 polishouders hebben in totaal ( 12,5 mln (e 5,6 mln) te vorderen en ontvingen bij de eerste uitkering 17,5% van hun vordering en bij de tweede 12%. De slotuitdeling geschiedt in twee tranches. De eerste tranche die varieert van 0,02 eurocent tot e 3.952,77 bruto komt overeen met 4% van de reservewaarde van de polissen op de faillissementsdatum. De nader te bepalen tweede tranche zal naar verwachting overeenkomen met ruim 0,5%.
Geen reactie
Aan de oproep van september 2001 zich (opnieuw) bij de curator te melden hebben ditmaal 2.421 polishouders geen gehoor gegeven. Toen in 1985 bij de eerste uitdeling circa ( 2,1 mln (e 953.000) werd uitgekeerd, lieten al 350 polishouders na hun bankrekening op te geven. Bij de tweede uitdeling die tien jaar later plaatsvond, waren dat er 1.700. Daardoor bleef er ( 370.000 (e 167.900) in kas.
Curator mr. R. van Hövell tot Westerflier (NautaDutilh) heeft een uitgebreide campagne gevoerd om de polishouders of hun erfgenamen op te sporen. Circulaires, oproepen in kranten, onderzoek bij de burgerlijke stand van bijna driehonderd gemeentes, het opzetten van de website www.faillissementdewereld.nl, hebben daar deel van uitgemaakt. Zodoende heeft de curator een flink aantal polishouders alsnog kunnen achterhalen, maar velen zijn toch nog onvindbaar gebleven. Uitkeringen waarover de curator bij gebrek aan gegevens niet zal kunnen beschikken, zal hij in de consignatiekas moeten storten.
Unipolis
Voor de slotuitdeling is ongeveer e 275.000 beschikbaar. Deze uitdeling is mogelijk geworden doordat de curator van schadeverzekeraar Unipolis NV, een gefailleerde dochtervennootschap van De Wereld, erin geslaagd is een vordering op de ING Bank te incasseren. Het saldo dat na de voldoening van alle schulden van Unipolis overbleef, is aan De Wereld uitgekeerd.
Voor de eerste uitdeling was indertijd ( 2,1 mln beschikbaar; voor de tweede uitdeling ( 1,5 mln. Daarnaast ontvingen polishouders met een verzekering met spaarelement reeds een tegemoetkoming in contanten of in de vorm van een premievrije polis uit een door de Vereniging van Nederlandse Levensverzekeringsmaatschappijen (NVL) in het leven geroepen fonds. Alhoewel De Wereld geen lid was van de NVL, heeft deze vereniging op aandrang van de toenmalige curatoren, mr. J. Nagtegaal en drs. J. Bollerman indertijd een bedrag van ( 3 mln beschikbaar gesteld om de gedupeerde polishouders schadeloos te stellen.
Uitsluitend polishouders komen nu in aanmerking voor een uitkering. Hun vordering is laag preferent. De hoog preferente crediteuren zijn bij de eerste uitdeling reeds geheel voldaan. De concurrente crediteuren zullen in dit faillissement geen uitkering ontvangen.
Drimmo
In november 1978 kwam De Wereld in handen van de Drimmo-groep, waarin destijds Richard van Werkhoven een centrale rol speelde. Binnen twee maanden na de overname was een groot deel van de door De Wereld ter dekking van de verzekeringsportefeuille aangehouden effecten, geliquideerd en was de opbrengst van ( 6 mln belegd in onroerende zaken die van andere Drimmo-vennootschappen werden gekocht. De onroerende zaken werden vervolgens belast met hypotheken en de aldus verkregen middelen werden weer uitgeleend aan diverse Drimmo-vennootschappen.
In het najaar van 1982 ging een van de Drimmo-vennootschappen failliet. Daarop volgden de andere vennootschappen van de groep. Nadat op 16 november 1982 op aanvraag van de Verzekeringskamer de noodregeling op De Wereld van toepassing was verklaard, is op 17 mei 1983 De Wereld, wederom op verzoek van de Verzekeringskamer, failliet verklaard.
Het idyllische ‘geboortekaartje’ van De Wereld.

Reageer op dit artikel