nieuws

‘Afspraken erfelijkheidsonderzoek gelden ook voor zorgverzekeraars’

Archief

Het Breed Platform Verzekerden en Werk vindt dat het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek niet alleen moet gelden voor levens- en arbeidsongeschiktheidspolissen, maar ook voor ziektekostenverzekeringen.

Dit staat in het jaaroverzicht waarin het Platform – een door de overheid gesubsidieerde belangenbehartiger van mensen die om medische redenen problemen hebben met verzekeringen en werk – verantwoording aflegt over de werkzaamheden over 2001. Het Platform vindt het niet juist dat ziektekostenverzekeraars nu mogen vragen naar bepaalde aandoeningen en naar eventuele uitkomsten van genetisch onderzoek. “Mensen moeten”, aldus het Platform, “in vrijheid kunnen deelnemen aan erfelijkheidsonderzoek zonder dat ze bang hoeven te zijn dat de informatie een rol gaat spelen bij het sluiten van een verzekering.” Het Platform gaat er dus aan voorbij dat een verzekeraar zijn risico moet kennen en dus minimaal wil weten wat de aspirant-verzekerde daarvan weet.
Bij het Platform hebben zich vorig jaar twee verzekerden gemeld die geweigerd waren voor een verzekering, omdat zij preventief werden behandeld voor een nog niet manifeste genetische aandoening. Voor het Platform is dit voldoende om te pleiten voor een acceptatieplicht. Het Platform komt daar elk jaar weer mee op de proppen en gaat daarmee voorbij aan het feit dat er een standaardpakketpolis is waarop voor verzekeraars een acceptatieplicht rust.

Reageer op dit artikel