nieuws

Afschaffing WAZ biedt nieuwe kansen aan aov-verzekeraars

Archief

De aov-verzekeraars staan in beginsel positief tegenover het plan de WAZ af te schaffen en hiervoor een particuliere verzekering in het leven te roepen.

MKB Nederland en LTO Nederland (land- en tuinbouwers) hebben er bij de overheid op aangedrongen de WAZ af te schaffen. Het demissionair kabinet schreef vorig jaar in zijn regeerakkoord dat er een studie moest komen naar de afschaffing van de WAZ en de organisaties willen dat dit punt straks opnieuw wordt vastgelegd. MKB en LTO vinden de premie voor de WAZ – de verplichte basisvoorziening bij langdurige arbeidsongeschiktheid – te hoog ten opzichte van de uitkering. In plaats van een aov bovenop een WAZ-dekking willen zij liever het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico particulier verzekeren. “Het Verbond van Verzekeraars staat uiteraard in beginsel positief tegenover de afschaffing van de WAZ”, zegt Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes.
Door de afschaffing van de WAZ zullen de verzekeraars hun omzetten in de aov-sector fors kunnen vergroten. Het is te verwachten dat de meeste ondernemers die nu geen aov hebben, daar bij gebrek aan een basisvoorziening toe overgaan, terwijl de ondernemers met aov een ruimere uitkeringsrente gaan verzekeren. Ruim 1,1 mln ondernemers vallen onder de WAZ. Volgens Zoontjes heeft het Verbond nog geen prognoses over de omvang van de uitbreiding. “Een dergelijke inschatting hangt immers zeer nauw samen met de manier waarop invulling aan de plannen zal worden gegeven.”
Haken en ogen
Uiteraard zitten er haken en ogen aan het afschaffen van de WAZ. Zoontjes: “Bijvoorbeeld: wat moet er gebeuren met de 55.800 mensen die nu een WAZ-uitkering hebben? En hoe moet het met de acceptatie? Er zal een voorziening moeten komen voor de mensen die wij om medische redenen niet accepteren”.
MKB Nederland zou graag een acceptatieplicht zien voor de vervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Hierbij kunnen bij uitstek de brancheverenigingen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen bij het sluiten van collectiviteiten een acceptatieplicht voor alle aangesloten leden afdwingen.”

Reageer op dit artikel