nieuws

Afschaffing premievrij pensioen onacceptabel voor 80% werknemers

Archief

Tachtig procent van de medewerkers in het verzekeringsbedrijf vindt het werkgeversvoorstel om het premievrije pensioen af te schaffen, niet acceptabel; 16% heeft er geen moeite mee en 3% heeft er geen mening over. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat het bureau TNS-Nipo heeft uitgevoerd in opdracht van AssurantieMagazine.

In het onderzoek is ook de vraag voorgelegd wat de werknemers vinden van het standpunt van de vakbonden, dat het verzekeraars jarenlang voor de wind is gegaan en dat de werkgevers nu niet in moeilijker tijden de (financiële) problemen op de werknemers mogen afschuiven. Op deze vraag antwoordde 80% instemmend, 11% koos voor “niet mee eens, niet mee oneens” en 8% was het oneens met het standpunt van de vakbonden.
Er bestaat bij de werknemers wat meer begrip voor het werkgeversvoorstel om de loonsverhoging te beperken tot 1%. Daar kan 27% van de medewerkers zich wel in vinden, maar een meerderheid van 71% niet.
Dilemma
Een van de uitgangspunten van de bonden bij de start van de cao-onderhandelingen was een loonsverhoging van 2,5%. In dit verband is in het onderzoek van TNS-Nipo de vraag voorgelegd: “Als u zou moeten kiezen tussen behoud van het premievrije pensioen of een loonsverhoging van 2,5%, wat zou u dan kiezen?” Bij dit dilemma kiest 72% voor behoud van het premievrije pensioen en zou 21% een loonsverhoging prefereren.
Op de vraag “Als u zou moeten kiezen tussen behoud van het premievrije pensioen of een loonsverhoging van 1%, wat zou u dan kiezen?”, koos 91% voor behoud van het premievrije pensioen, 4% voor genoemde loonsverhoging en had 5% geen mening.
Bedrijfstak-cao
Het vastlopen van de onderhandelingen zou het einde van de bedrijfstak-cao kunnen betekenen. “Vindt u dat de bedrijfstak-cao in stand moet blijven?”, was de volgende vraag. Van de respondenten zegt 56% aan de bedrijfstak-cao te hechten, 11% zegt ‘nee’ en 29% kan zich vinden in de antwoordmogelijkheid “Maakt mij niet uit”.
Van de ondervraagde werknemers gaf 20% aan lid van een vakbond te zijn. In welke mate zouden de niet-georganiseerden naar aanleiding van de cao-impasse overwegen om lid van een bond te worden? Voor 58% van de niet-georganiseerden is daar geen reden voor; 37% herkende zich in de omschrijving “ik ga erover denken” en 1% zegt zeker vakbondslid te zullen worden. (kadertekst:)
Verantwoording
De gezamenlijke werkgevers hebben eind vorige week een indringende Cao-Nieuwsbrief naar de werknemers gestuurd (zie hiernaast), het onderzoek van TNS-Nipo is echter in de tweede helft van juni al gehouden.
Voor het onderzoek werden 936 mensen benaderd die in de actuele bestanden van TNS-Nipo te boek staan als ‘werkzaam in het bank- en verzekeringswezen’. Van hen gaven er 458 aan dat zij onder de cao voor het verzekeringsbedrijf vallen of onder een concern-cao (bijvoorbeeld ING of Achmea).
Op de vraag bij wat voor specifieke instelling zij werkten, meldden 231 respondenten dat dit bij een bank is, 210 “bij een verzekeringsmaatschappij”, 11 bij een bank/verzekeraar, 4 bij een assurantietussenpersoon en 2 “weet niet/geen opgave”.
Van de 210 responderende medewerkers van verzekeringsmaatschappijen antwoordden er 151 (72%) met “ja” op de vraag of zij bekend zijn met het vastlopen van de cao-onderhandelingen voor de verzekeringsbedrijfstak. Om onzuiverheden uit te sluiten, hebben wij ons bij de weergave van het onderzoek beperkt tot genoemde 210 respondenten.

Reageer op dit artikel