nieuws

AFM wil impact Wet Financiële Dienstverlening onderzoeken

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat meerdere financiële dienstverleners bezoeken om een indruk te krijgen van de impact van het toezicht van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

Bij dit project bekijkt de AFM, op basis van de eisen die de WFD stelt en de conceptadviezen zoals die door het Platform Financiële Dienstverlening zijn geformuleerd, wat de gevolgen zijn voor onder meer de bedrijfsvoering en administratieve lasten.
Door steekproefsgewijs een aantal bedrijven van verschillende aard en omvang te bezoeken, wil de AFM de afzonderlijke structuren en organisaties in de huidige opzet toetsen aan de toekomstige eisen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) systemen, de registratie van klantgegevens, advies- en backofficeprocessen en de kwalificaties van medewerkers.
Marktpartijen die mee willen doen aan de proef, kunnen zich bij de AFM melden via toezicht_wfd@afm.nl.

Reageer op dit artikel