nieuws

AFM wil administratieve lasten verlagen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil de administratieve lasten van het toezicht met minimaal 25% omlaag brengen. Winst moet onder meer behaald worden bij de Financiële Bijsluiter.

Marktpartijen hebben de suggestie gedaan de Financiële Bijsluiter elektronisch of alleen op verzoek toe te sturen. De suggestie is in onderzoek bij de AFM. Daarnaast is de AFM van mening dat deze bijsluiter door een consumentenpanel geëvalueerd moet worden. Vraag is alleen wie er in dit panel plaats zouden moeten nemen.
Momenteel verzamelt de AFM suggesties uit de markt over de wijze waarop de kosten van het toezicht, maar ook de nalevingskosten, verlaagd kunnen worden. Ook deze nalevingskosten, kosten voortvloeiend uit het toezicht, moeten met minimaal 25% omlaag. Overleg hierover vindt plaats met De Nederlandsche Bank, de Pensioen- en Verzekeringskamer, brancheorganisaties en het ministerie van Financiën.
AFM-voorman Arthur Docters van Leeuwen gaf tijdens een persbijeenkomst aan dat zijn organisatie dit jaar uitgebreid zal worden van driehonderd naar “meer dan vierhonderd mensen”. Dat is het gevolg van flinke uitbreidingen van het aantal bevoegdheden. Volgens de toezichthouder is er op de bestaande taken onlangs nog 10% bezuinigd. “De komende groei zit hem dus echt in de nieuwe taken”, aldus Docters van Leeuwen. Die uitbreiding komt voort uit het toezicht op tussenpersonen, accountants en de verslaglegging van de beursfondsen.
De toezichthouder sleutelt momenteel ook aan de vormgeving van het eigen bestuur en het afleggen van verantwoording. Via panels en commissies wil de AFM het contact met de markt verder aanhalen. “Dan wil ik nooit meer horen dat we alles op eigen houtje doen, al heb ik daar soms wel behoefte aan”, aldus Docters van Leeuwen.

Reageer op dit artikel