nieuws

AFM steunt pleidooi branche om pensioenfondsen onder WFD te brengen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) steunt het standpunt van de verzekeringsbranche dat ook de verkoop van (aanvullende) collectieve pensioenen door pensioenfondsen onder haar toezicht moet komen. De AFM voert daarover binnenkort overleg met het ministerie van Sociale Zaken, die is belast met de wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) waaronder de pensioenfondsen vallen.

Deze toezegging deed bestuursvoorzitter Arthur Docters van Leeuwen op een bijeenkomst van Legal & General, waar hij een rapport van een landelijk onderzoek onder tussenpersonen naar de gevolgen van de WFD in ontvangst mocht nemen. “Binnenkort heb ik een gesprek met de plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en daarin zal ik dit punt zeker onder de aandacht brengen”, aldus Docters van Leeuwen. “Dat betekent niet dat de branche niets hoeft te doen. Ook de bedrijfstak zal zijn bezwaren bij het ministerie kenbaar moeten maken.”
Vooral de ongelijke concurrentie die ontstaat tussen enerzijds verzekeraars en intermediair die wel onder (gedrags)toezicht komen en anderzijds de pensioenfondsen waarvoor de nieuwe spelregels niet zouden gaan gelden, is de branche een doorn in het oog. “Dat zou betekenen dat pensioenfondsen niet worden gedwongen een professionaliseringsslag te maken”, zei algemeen directeur Arnold Dolders.
Kwaliteitsbewaking
Positief was hij over de toezegging van ‘Financiën’ dat zakelijke verzekeringen onder de werking van de nieuwe wet komen te vallen en dat de zorgplicht van verzekeraars zich niet uitstrekt tot de kwaliteit van het (uitgebrachte) advies door het intermediair. Wel erkende hij dat een kwaliteitsbewaking hier op zijn plaats is. “De branche heeft bepaald niet uitgeblonken in het geven van good value for money aan de klant. Als branche zijn we daarin regelmatig tekortgeschoten. Die blaam treft verzekeraars en tussenpersonen, beiden hebben te vaak naar de eigen portemonnee gekeken.”
Dolders noemde dit tevens als hoofdargumenten voor het laten uitvoeren van het landelijk onderzoek. “U zou zich anders terecht kunnen afvragen waarom een nicheverzekeraar als Legal & General zo’n breed en grootschalig onderzoek laat uitvoeren”, aldus Dolders, die eraan toevoegde als nicheverzekeraar “veel last te hebben gehad” van de verkooppraktijken van weinig scrupuleuze verzekeraars en tussenpersonen.
Aangenaam verrast
Over de onderzoeksresultaten was Docters van Leeuwen aangenaam verrast. “De resultaten zijn aanmerkelijk positiever dan ik had verwacht”, zei de topman, nadat hem het eerste exemplaar van het rapport was overhandigd. Vooral de hoge scores met betrekking tot de bekendheid met de (aankomende) wet en de eisen aan deskundigheid en dossiervorming beoordeelde Docters van Leeuwen als bijzonder positief. “Twee jaar geleden waren de reacties bepaald kritischer; dat is nu gelukkig anders. Daarmee staat uw branche in schril contrast met de accountants, die eerst wel en nu weer niet onder het toezicht van de AFM geplaatst willen worden.”
Over de vrees voor een overkill aan papier benadrukte Theo Harms van het Ministerie van Financiën dat in de WFD niet is geregeld dat “alles op papier moet worden vastgelegd”. Docters van Leeuwen voegde daaraan toe dat de branche zich ervan bewust wordt dat haar werkzaamheden getoetst kunnen worden. “Het gaat er niet om dat alles schriftelijk moet worden vastgelegd. We eisen geen volledige protocollering. Schriftelijk materiaal helpt ons alleen om het adviesproces te kunnen reconstrueren.”
Dolders verwacht van WFD verdere professionalisering, waarbij de noodzaak tot ketenintegratie groter wordt. Positief vindt hij dat een uitgebreidere informatieverstrekking tot meer klantenbinding leidt. ‘Ik zie namelijk niet gebeuren dat een consument met meer dan één adviseur uitgebreid aan tafel gaat zitten”, aldus Dolders.
Arnold Dolders (Legal & general) overhandigt het eerste exemplaar van het WFD-onderzoek aan Arthur Docters van Leeuwen, topman van de AFM.

Reageer op dit artikel