nieuws

AFM start geen apart onderzoek naar onjuist hypotheekadvies

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal geen apart onderzoek instellen naar onjuiste voorlichting aan consumenten over de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente. De AFM neemt alleen maatregelen als binnen het reguliere toezicht signalen worden ontvangen.

Demissionair minister Hoogervorst (Financiën) had in antwoord op Kamervragen van Agnes Kant (SP) de suggestie gewekt dat de AFM een dergelijk onderzoek zou starten. De vragen van Kant, die dateren van 4 december vorig jaar, hadden betrekking op berichten over klanten van Spaaradvies die de overwaarde uit hun woning via een hogere hypotheek hadden gebruikt voor beleggingen en de hypotheekrente ten onrechte hadden afgetrokken. Kant wilde weten of verzekeraars en tussenpersonen de consumenten in aantoonbaar voldoende mate hebben gewezen op deze wijziging van het fiscaal regime voor hypotheekrente.
Door een wetswijziging in september 1999 kan rente over een hypotheek die niet wordt aangewend voor (verbetering van) de eigen woning niet meer worden afgetrokken. Circa vijftig klanten van Spaaradvies zijn bij het sluiten van de hypotheek echter niet op deze fiscale beperking gewezen en hebben een naheffing van de Belastingdienst ontvangen. Een aantal van hen heeft een ‘herstelbetaling’ ontvangen.
Geen onderzoek
Hoogervorst schrijft dat destijds niet is onderzocht of klanten voldoende zijn gewezen op de wijziging. “De nu verantwoordelijke toezichthouder, sinds 2 september 2002 de AFM, zal bezien of en in welke mate de regels zijn overtreden en, voor zover nodig en mogelijk, passende maatregelen nemen.” Hij benadrukt echter dat de AFM geen geschillen beslecht. Daarvoor moeten klanten een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV).
Volgens Hoogervorst valt het met de slechte voorlichting nog wel mee: “Het aantal bij de SKV ingediende klachten met betrekking tot verzekeringsproducten is in het jaar 2000 licht gedaald in vergelijking met het voorafgaande jaar. Ook gegevens uit andere bronnen, zoals de Vereniging Eigen Huis, doen vermoeden dat in het onderhavige geval sprake is van uitzonderlijke incidenten”.
AFM-woordvoerder Seger Pijnenburg zegt dat er geen sprake is van een apart onderzoek naar onjuiste advisering over aftrekbaarheid van hypotheekrente. “Wel zullen we zeker nagaan of consumenten niet dan wel onjuist zijn voorgelicht inzake deze fiscale wijziging, als we deze signalen ontvangen in ons reguliere toezicht. Indien nodig zullen we dan ook passende maatregelen nemen.” Wel wordt er onderzoek gedaan naar de risico’s van de beleggingshypotheek als product. De uitkomsten van dit onderzoek worden later dit jaar bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel