nieuws

AFM last extra consultatieronde in

Archief

Als de eindrapportages van de zes commissies die zitting hebben in het Platform Financiële Diensten over twee weken klaar zijn, volgt een extra consultatieronde voor het niet-georganiseerde intermediair. “Partijen die niet aangesloten zijn bij een van de representatieve partijen, hebben dan de mogelijkheid hun stem te laten horen. Wij zullen die reacties nauwkeurig bestuderen en we koppelen terug welke reacties we wel en welke we niet in het nieuwe toezicht zullen verwerken. Zo’n ronde is erg belangrijk, want er zijn nu eenmaal veel niet-georganiseerde tussenpersonen. Maken ze daar geen gebruik van, dan is dat heel jammer. Wie pas wakker wordt op het moment dat de wet in werking treedt, heeft straks geen recht van spreken meer. Hierna is het loket voorlopig echt dicht”, zei AFM-voorzitter Arthur Docters van Leeuwen tijdens een voortgangsbijeenkomst met de pers over de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

Docters van Leeuwen meldde verder dat de WFD niet per 1 april ingevoerd zal worden, maar per 1 juni. Het ministerie van Financiën, eindverantwoordelijk voor de wet, noemt geen datum maar hoopt op invoering vóór de zomer van 2004. In de markt is sceptisch gereageerd op de nieuwe datum. NVA-directeur Niels Mourits: “Ik denk dat de wet op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar van kracht wordt”.

Reageer op dit artikel