nieuws

Afkoopwaardeverzekering

Archief

Met het halveren van het spaarloon – een veel gebruikte financieringsbron voor levensverzekeringen – dreigen verzekeraars niet alleen omzetverlies te lijden, maar ook overstelpt te worden met verzoeken tot afkoop

De veelal korte looptijd van deze levensverzekeringen in aanmerking nemend, is een klachtenregen over (te) lage afkoopwaarden voorspelbaar. Zolang er levenpolissen worden afgekocht, zijn polishouders ontevreden over de hoogte van de poliswaarde. Vorig jaar nog steeg het aantal klachten bij de Ombudsman Verzekeringen over tegenvallende afkoopwaarden met maar liefst 20%. Ook consumenten- en belangenorganisaties worden regelmatig geconfronteerd met afkoopklachten van teleurgestelde consumenten. Het lijkt wel alsof de verzekeraars – alle zelfregulering op dit gebied ten spijt – geen stap verder komen in hun pogingen om met dit afkoopwaardeprobleem af te rekenen. Alsof dit niet genoeg is, betichtte de Stichting Lijf-Behoud, een initiatief van belastingadviseurs, de verzekeraars eerder dit jaar zelfs van een bewust aansturen op afkoop van levenpolissen in verband met het nieuwe belastingregime. Hoge kosten die verzekerden in rekening worden gebracht, vloeien als winst in de portemonnee van verzekeraars, stelde de stichting, die tien schrijnende afkoopgevallen op haar website heeft geplaatst. Hoe schrijnend deze afkoopgevallen kunnen zijn, bewijst een casus op pagina 5 van dit nummer met een afkoopwaarde van 28% na een looptijd van 2,5 jaar. Ook de Ombudsman Verzekeringen haalde ooit een geval aan, waarbij de afkoopwaarde van de levensverzekering na zes jaar zelfs exact nul was! Rekenkundig mogen zulke afkoopwaarden van verzekeraars misschien kloppen, maatschappelijk blijven deze extreem lage uitkeringen onaanvaardbaar. Verzekerden blijken nog steeds nauwelijks te worden geïnformeerd over het fenomeen ‘eerste kosten’, zodat zij bij afkoop onaangenaam worden verrast door een sterk verlaagde uitkering. Daarom riep oud-ombudsman Job de Ruiter de markt drie jaar geleden op totale transparantie te geven in premie, kosten en rendement, zodat producten “op de snijtafel van de rekenaars kunnen worden gelegd”. De hardnekkigheid van de branche om dit inzicht niet te willen geven, had hem verbaasd: “Alsof er iets mis mee is”. Ook de overheidswerkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit stelde onlangs dat de eerste kosten van levenpolissen voor consumenten onopgemerkt in de beginjaren van de verzekering worden verrekend en adviseerde zelfs een verbod op verlaging van de allocatie met meer dan de initiële kosten. Afkoop is winstgevend voor verzekeraars. Ter illustratie: de afkoop van een groot collectief pensioencontract leverde ING vorig kwartaal een nettowinst van e 79 mln op. Om de schijn te voorkomen dat het verzekeraars dáár niet om te doen is, moet het afkoopwaardeprobleem worden opgelost: door meer en objectieve voorlichting, afschaffing van afsluitprovisie en uitsmeren van alle kosten over de looptijd. Of moeten consumenten maar afwachten tot er een slimme verzekeraar komt, die de financiële risico’s door afkoop afdekt met een garantieverzekering? Voor zo’n afkoopwaardeverzekering zal trouwens best een markt zijn. Immers, aan behoefte en volume geen gebrek. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel