nieuws

Aegon zeer content met levenproductie

Archief

Bij Aegon Nederland is vorig jaar de (gestandaardiseerde) nieuwe levenproductie met 17% toegenomen tot e 351 (301) mln. Het gaat hierbij om de optelsom van de periodieke premie plus 10% van de koopsommen. Daarmee heeft Aegon op het terrein van de binnenlandse levenproductie in 2001 beter gepresteerd dan bijvoorbeeld ING (zie elders in dit nummer).

In werkelijkheid scoorde Aegon Nederland vorig jaar aan koopsommen e 1.625 mln, ruim een kwart meer dan in 2000. De nieuwe levenproductie uit periodieke premies was in 2001 met e 188 mln ruim 9% hoger dan het voorgaande jaar.
De totale omzet van Aegon Nederland is vorig jaar met 7% gestegen tot e 6.073 mln. Het totale brutopremie-inkomen groeide 9% tot e 4.205 mln. Bij Leven groeiden de premies met 9% tot e 3.637 mln. In Schade stegen deze met 3% tot e 422 mln en in Ziekte/ongevallen met 13% tot e 146 mln.
De brutowinst steeg met 10% tot e 924 mln (Leven e 806 mln, Ziekte/ongevallen e 36 mln, Schade e 37 mln, Bank e 45 mln). De nettowinst was 7% hoger: e 696 mln.
Kostenpercentage
Scheidend concerntopman Kees Storm wees bij de presentatie van de jaarcijfers heel trots op de ontwikkeling van de kosten in relatie tot het premie-inkomen. In Nederland zijn de kosten, uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen, in de afgelopen zestien jaar doorlopend gedaald: van 16,1% in 1986 naar 4,6% in 2001 (was 5,1% in 2000). In geld zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven, maar is de omzet verdrievoudigd.
De triomfantelijke uitspraak over het kostenpercentage in Nederland lokte bij een dagbladjournalist de vraag uit, of Aegon die kostendalingen ook heeft doorgegeven aan de consument. Storm vond dat een vrijwel niet te beantwoorden vraag. “Tachtig procent van de huidige producten zijn niet dezelfde producten als tien jaar geleden”, reageerde hij.
Moneymaxx
De succesformule Moneymaxx, Aegon’s buitenlandse variant op Spaarbeleg, wordt dit jaar verder ‘uitgerold’ onder meer in Frankrijk. In de Japanse hoofdstad Tokio is een Moneymaxx-pionier gestationeerd.
In Italië is men vorig jaar met Moneymaxx begonnen en die start werd met 3.100 contracten als ‘veelbelovend’ gekwalificeerd. In Duitsland is Moneymaxx meer dan ingeburgerd. Het afgelopen jaar bracht 38.000 nieuwe posten.
Concerncijfers
Aegon heeft in 2001 wereldwijd een 4% hogere omzet geboekt van e 31.895 (30.707) mln. De brutowinst steeg 14% tot e 3.243 (2.839) mln, de nettowinst nam 16% toe tot e 2.397 (2.066) mln.
Aegon Nederland 2001 2000 Omzet 6.073 5.668 Totaal brutopremies 4.205 3.860 Brutopremies leven 3.637 3.323 w.v. koopsom e.r. 768 553 periodiek e.r. 569 602 polishouders ineens 814 739 polishouders period. 1.486 1.429 Schadepremies 422 408 Ziekte/Ongevallen 146 129 Beleggingsopbr. 1.484 1.502 Opbr. bankact. 384 324 Winst voor belastingen . 924 840 w.v. uit verzekeringen 879 793 w.v. uit Leven 806 727 w.v. uit Schade 37 32 w.v. uit Ziekte/Ong. 36 34 Belastingen – 228 -187 Nettowinst 696 653
Van der Werf topman van Aegon Nederland
Johan van der Werf (49) wordt eerste man van Aegon Nederland. Hij neemt het voorzitterschap over van Paul van de Geijn (55), die in de raad van bestuur van het concern wordt belast met de aansturing van de landendirecties in Amerika, Hongarije en Spanje.
Van der Werf krijgt ook zitting in de raad van bestuur van Aegon, waarbinnen hij niet alleen verantwoordelijk is voor Nederland maar ook voor de Moneymaxx-vestigingen.
Van der Werf begon in 1981 als regionaal verkoopleider bij Aegon-voorganger AGO en bekleedde daarna functies bij onder meer Spaarbeleg, Aegon Particulieren en Aegon Zakelijke Markt. Hij werd tien jaar geleden lid van de directie van Aegon Nederland.
Patrick Beard (48) is de beoogd opvolger van Don Shepard als eerste man van Aegon USA. Shepard, die Kees Storm opvolgt als voorzitter van de raad van bestuur van het concern Aegon, blijft wel deel uitmaken van de directie van Aegon USA. Beard werkt al ruim twintig jaar bij de Amerikaanse tak van Aegon.
Johan van der Werf

Reageer op dit artikel