nieuws

Aegon stootte neus twee keer aan zelfde tussenpersoon

Archief

Muyderbosch

Schreuder zit onderwijl niet stil. November 1998 richt hij samen met J. T. L. (45), een ex-medewerker van Aegon, assurantiekantoor Oranjebosch in Bosch en Duin op. En op 30 december van dat jaar volgt de oprichting van assurantiekantoor Muyderbosch in zijn woonplaats Woudenberg. Het ondernemingsplan is hetzelfde als bij De Pensioen Planner: verkoop van spaarverzekeringen, drijvend op afspraken die via telemarketing worden gemaakt.
Beide vennootschappen tekenen vrijwel identieke samenwerkingsovereenkomsten met Aegon, die recht geven op 3,5% afsluitprovisie van het verzekerde kapitaal van elke nieuw gesloten polis en 2% van het verzekerde kapitaal als provisie die uitgesmeerd over vijf jaren zouden worden uitbetaald. Verder verstrekt Aegon aan Muyderbosch een lening van f 400.000. Bij de SER wordt L. ingeschreven als feitelijk leider van de twee kantoren.
 
Privé-uitgaven
In de loop van 1999 komen zeventig telemarketeers en vijftien vaste medewerkers in dienst van de bedrijven. Alle buitendienstadviseurs krijgen een Volkswagen Golf tot hun beschikking. In 1999 zetten de kantoren f 63 mln aan kapitaal om, in elk geval goed voor f 2,2 mln afsluitprovisie (3,5%). Die omzet is lager dan verwacht en leidt, gezien de hoge kosten, tot liquiditeitsproblemen. In het najaar komen Lagerweij en Schreuder in botsing met elkaar, onder meer over privé-uitgaven van Schreuder met geld van Oranjebosch en Muyderbosch. Uit het later verschenen curatorverslag blijkt dat de assurantiebedrijven door oneigenlijke geldstromen ruim f 1 mln aan provisie-inkomsten zijn misgelopen.
In oktober koopt Schreuder zijn compagnon uit, waarna Aegon de samenwerking op een laag pitje zet. Schreuder hevelt de activiteiten van Oranjebosch over naar Muyderbosch en gaat daarna in zee met DBV, die in februari 2000 nog een lening van f 35.000 verstrekt. Tevergeefs, want op 5 april wordt, op verzoek van Schreuder zelf, het faillissement over Muyderbosch uitgesproken.
 
Aansprakelijk
Net als de curator van De Pensioen Planner overweegt de curator van Muyderbosch om Schreuder aansprakelijk te stellen wegens "onbehoorlijk bestuur". De redenen daarvoor zijn volgens curator Tan: het verzaken van het voeren van een deugdelijke administratie, ten onrechte laten uitkeren van provisies aan andere vennootschappen dan Muyderbosch, én het laten oplopen van het liquiditeitstekort van Muyderbosch.
Volgens Schreuder zelf maakt de aansprakelijkstelling weinig kans. "Ik ben alleen eigenaar geweest van Muyderbosch, maar heb er verder geen directe bemoeienis mee gehad. Feitelijk is de onderneming door Aegon opgezet en was L. financieel verantwoordelijk. Inhoudelijk heb ik me er niet mee bemoeid, dus van een aansprakelijkstelling kan geen sprake zijn."
 
Mea culpa
Vóór de assurantiefaillissementen ging Schreuder al eens failliet met het bedrijf Schreuder Medical. In De Amersfoortse Courant zei hij daarover: "Ik kon dit bedrijf, een erfstuk van mijn verongelukte broers, niet meer redden." Ook het échec van De Pensioen Planner valt hem niet te verwijten: "Ik heb zelf ontslag genomen, omdat ik ben misbruikt als stroman." Het mislukken van Muyderbosch wijt hij aan een voortdurende hetze tegen zijn persoon. "Iedereen in Woudenberg kijkt me met de nek aan."
Vorig jaar richtte Schreuder weer een nieuwe vennootschap op, die handelde in pensioensoftware en software voor begrafenisondernemers. De bedrijfsnaam typeert de man ten voeten uit: Mea Culpa 2, oftewel – zoals Schreuder zelf zegt- 'door mijn schuld, in het kwadraat'. Tegenover De Amersfoortse Courant verklaarde Schreuder hierover: "In software zitten altijd wel bugs. Als mensen komen klagen, verwijs ik ze naar de naam van het bedrijf. De klant was gewaarschuwd, hahaha."
Maart vorig jaar kwam Schreuder in de Woudenbergse gemeenteraad onder vuur te liggen, vanwege zijn spoor van faillissementen. Pas in oktober zou de VVD'er zijn fractievoorzitterschap opgeven.
 
Bloedneus
Wat opvalt in de faillissementen van De Pensioen Planner en Muyderbosch is het feit dat Aegon tot twee keer toe de ondernemingen financieel ondersteunde. Zeker de lening aan Muyderbosch, ná de slechte ervaring met De Pensioen Planner, roept vraagtekens op over het aanstellingsbeleid van 's lands tweede verzekeringsmaatschappij. Volgens Aegon is de lening van vier ton echter verklaarbaar. "De financiering is primair verstrekt om een oud-medewerker van Aegon (lees: L.) te helpen met het opstarten van een eigen bedrijf", zo verklaart de maatschappij nu. "In hem had Aegon voldoende vertrouwen voor een succesvolle samenwerking. Het is de keuze van deze ex-medewerker geweest om in zee te gaan met Schreuder."
Volgens L. wist Aegon echter wel degelijk van het begin af aan van de participatie van Schreuder. "Ze hebben de aandelenregisters gezien alvorens ze de financieringsovereenkomst tekenden."
Aegon heeft ook nu nog geen concrete maatregelen genomen die een nieuwe 'bloedneus' door toedoen van Schreuder in de toekomst moet voorkomen. "We verwijzen naar het zeer zorgvuldige aanstellingsbeleid voor tussenpersonen bij Aegon. In geval van hulp voor een eigen medewerker kunnen specifieke afwegingen een rol spelen", zo luidt het antwoord.
Schreuder zelf denkt in de toekomst weer met succes op de deur van Aegon te kunnen kloppen. "Ach, die doen zo weer zaken met me, als ik geld voor ze kan verdienen", zo stelt hij.
Maar voorlopig lijkt dat niet aan de orde, want Schreuder zegt niet aan een nieuw assurantiebedrijf te werken. "Ik zit nu in de direct-marketing."
 
Portefeuille
De verzekeringsportefeuille van Muyderbosch is overigens na het faillissement in eigendom gekomen van Aegon en vervolgens ondergebracht bij Evers Assurantie Groep in Heerenveen. Dit drie jaar oude assurantiekantoor van Thijs Evers (37) nam eerder al de portefeuille over van Assuvast in Drachten, ook een failliete tussenpersoon die veel zaken had gedaan met Aegon.
Evers ontkent dat Aegon enige financiële belangen heeft in zijn kantoor. "Het riekt er wel naar hè?", is zijn retorische wedervraag.

Reageer op dit artikel