nieuws

Aegon snoept PVF pensioenfonds af

Archief

Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Kartonnage en het Flexibele Verpakkingenbedrijf hevelt de pensioenverplichtingen per 1 januari over van PVF (Achmea) naar Aegon.

De overstap betreft de administratie en het vermogensbeheer (f 700 mln belegd vermogen) van het pensioenfonds. Het fonds draagt de pensioenverplichtingen geheel voor eigen risico. “Van enige herverzekering bij Aegon is geen sprake”, aldus Herman Voskamp van werkgeversorganisatie Kartoflex. Aegon gaat niet alleen de pensioenregeling uitvoeren, maar tevens de vut-regeling, spaarloonregeling en het opleidingsfonds. De zesduizend werknemers uit de sector zijn voor de opbouw van hun pensioen en vut-regeling jaarlijks goed voor een premievolume van f 38 mln.
De bedrijfstak Kartonnage en Flexibele Verpakkingen had de uitvoering van de regelingen sinds begin jaren tachtig uitbesteed aan PVF (toen nog GAK geheten). Volgens Voskamp was het tijd eens rond te kijken wat anderen konden bieden. “Aegon had een goed aanbod, ja, goedkoper dan PVF. Maar we hebben prijs én kwaliteit afgewogen.”
Cees Fortman, directeur van Aegons bedrijfsonderdeel Pensioen & Advies, is verheugd over het contract. “We zullen het vertrouwen dat de bedrijfstak in ons stelt, beslist waarmaken.”

Reageer op dit artikel