nieuws

Aegon leent e 900 miljoen

Archief

Aegon schrijft een obligatielening uit ter waarde van e 900 mln.

De verzekeraar wil de gelden aanwenden om bestaande schulden af te lossen. De nieuwe bedrijfsobligaties (couponrente 4,625%) moeten in 2008 worden afgelost.
Overigens blijkt Aegon volgens Amerikaanse grondslagen vorig jaar een verlies te hebben geleden van e 2.230 mln. Volgens Nederlandse boekhoudregels was een winst van e 1.547 mln gerapporteerd. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door waardeverminderingen op aandelen en goodwill, die in Amerika direct ten laste komen van het resultaat. In Nederland gaan zij ten koste van de herwaarderingsreserve en het eigen vermogen.

Reageer op dit artikel