nieuws

Aegon discussieert over balans werk en privé

Archief

Zes vrouwelijke MT-leden van Aegon discussieerden tijdens een lunchbijeenkomst met Karla Peijs (Raad van Commissarissen) over de balans tussen werk en privé. Directievoorzitter Johan van der Werf mocht aanschuiven bij het toetje.

Centrale vragen tijdens de discussie waren ‘Hoe gaat Aegon om met de breed gevoelde behoefte aan flexibiliteit in de combinatie werk en privé? Kunnen die wensen kenbaar gemaakt worden? En kan iedereen dat: mannen en vrouwen, managers en medewerkers?
Aanleiding voor de discussie was een bezoek van de Raad van Commissarissen aan de Verenigde Staten. “Bij alle gesprekken die we daar hadden, viel het me op dat er bij de bedrijven opvallend veel vrouwen op topposities zitten”, aldus Peijs. De Aegon-commissaris vroeg vervolgens aan directievoorzitter Johan van der Werf hoe dat nu eigenlijk in Nederland zit.
Uit de discussie, waarvan het personeelsblad InterAegon verslag doet, kwam naar voren dat het beleid van Aegon op dit terrein flexibeler en transparanter moet worden. De zes MT-leden vertelden dat zij in de positie verkeren waarbij ze de grenzen van het beleid kunnen verkennen, maar dat er heel veel medewerkers onzeker zijn over de mogelijkheden om flexibeler te gaan werken.
Van der Werf, die bij het toetje aanschoof, wil dat medewerkers zelf aangeven waar zij op dit punt behoefte aan hebben. Bij Aegon wordt nu een projectgroep samengesteld, bestaande uit mannen en vrouwen, die de directie Nederland daarin zal adviseren.

Reageer op dit artikel