nieuws

Aegon blijft kampen met dalende productiecijfers

Archief

Aegon Nederland blijft kampen met dalende productiecijfers in met name levensverzekeringen, zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers. De nieuwe gestandaardiseerde productie daalde met 20% ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Een lichtpuntje is de groei in koopsommen.

Over de eerste negen maanden van dit jaar liep de gestandaardiseerde levenproductie van Aegon in ons land terug met 27% tot e 191 (262) mln. De lichte opleving in de koopsomproductie in het derde kwartaal, e 170 (164) mln, werd teniet gedaan door een daling in de periodieke premies met 32% tot e 26 (38) mln. Over drie kwartalen gerekend nam de koopsomproductie met 30% af tot e 782 (1.119) mln en daalden de periodieke premie-inkomsten met 25% tot e 113 (150) mln.
Een inkomstenbron die vrijwel volledig opdroogt, is de productie van beleggingsproducten. In het derde kwartaal werd nul premie binnengehaald, tegen nog e 63 mln in het derde kwartaal vorig jaar. Over negen maanden gerekend, beliepen de premie-inkomsten e 13 mln tegen e 311 mln in dezelfde periode vorig jaar. De spaarstortingen konden de terugval niet compenseren: in het derde kwartaal daalden zij tot e 679 (832) mln en over negen maanden tot e 2.202 (2.699) mln.
Het schadebedrijf van Aegon Nederland boekte in het derde kwartaal een brutopremieomzet van e 121 (125) mln, waarvan e 27 (28) mln in de branche ziekte- en ongevallen. Na drie kwartalen bedroeg de brutopremie Schade e 363 (357) mln, waarvan e 141 (141) mln in ziekte- en ongevallen.
Winst
Ondanks de dalende productiecijfers kan Aegon in ons land bogen op stijgende winstcijfers. De brutowinst uit verzekeringsactiviteiten steeg in het derde kwartaal met 9% tot e 190 (175) mln, waarvan e 172 (158) mln in het levenbedrijf en e 18 (17) mln in het schadebedrijf. Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de brutowinst met 9% naar e 549 (502) mln. Hiervan kwam e 506 (453) mln op het conto van het levenbedrijf en e 43 (49) mln voor rekening van het schadebedrijf.
De nettowinst, inclusief opbrengsten uit bancaire producten, nam in het derde kwartaal af tot e 148 (149) mln, maar steeg over de eerste drie kwartalen gerekend met 2% tot e 433 (423) mln.
Wereldwijd
De brutopremieomzet van Aegon wereldwijd liep in het derde kwartaal met 9% terug tot e 4.457 (4.918) mln. Het levenbedrijf boekte een daling met 10% tot e 3.693 (4.101) mln; de premiestroom van het schadebedrijf (inclusief ziekte- en ongevallen) nam af met 7% naar e 764 (817) mln.
Over drie kwartalen daalde de premieomzet met 9% naar e 14.647 (16.137) mln; de totale omzet liep met 9% terug tot e 21.358 (23.459) mln.
Het brutoresultaat in verzekeringen van Aegon bedroeg wereldwijd in het derde kwartaal e 684 (645) mln, waarvan e 587 (544) mln in de branche Leven. Over drie kwartalen beliep het resultaat wereldwijd e 1.849 (1.800) mln, waarvan e 1.601 (1.510) mln in Leven. Het nettoresultaat kwam uit op e 1.323 (1.192) mln. Aegon Nederland t/m sept. 2003 t/m sept. 2002 (in e mln) Omzet 4.284 4.464 w.v. brutopremie 3.014 3.389 Premie Leven 2.510 2.891 w.v. koopsommen 885 1.217 w.v. periodiek 1.625 1.674 Premie Schade 504 498 w.v. Ziekte en ongevallen 141 141 Bankactiviteiten 273 289 Brutowinst 560 534 w.v. Leven 506 453 w.v. Schade 24 26 w.v. Ziekte en ongevallen 19 23 Bankactiviteiten 11 32 Nettowinst 433 423
Slowakije
Aegon is officieel van start gegaan met de verkoop van levensverzekeringen in Slowakije. Aegon Slowakije is een zogeheten greenfield – vanaf nul opgebouwd – en verkoopt zijn producten via een landelijk verkoopnetwerk, met regionale centra in vier steden. Het hoofdkantoor staat in Bratislava. Het assortiment bestaat uit kapitaal- en risicoverzekeringen, met ziekte en ongevallen als aanvullende dekkingen.

Reageer op dit artikel