nieuws

Aegon beheert Wegener-pensioen

Archief

Het pensioenfonds van uitgever Wegener laat vanaf 1 januari de administratie uitvoeren door Aegon-dochter TKP Pensioen.

De Wegener-fonds heeft circa 12.000 (ex-)deelnemers en gepensioneerden in de boeken staan. Het contract met TKP Pensioen heeft een looptijd van vijf jaar. Het aantal arbeidsplaatsen bij de pensioenuitvoerder in Groningen stijgt met drie tot 155. Het totaal aantal deelnemers waarvoor de pensioenadministratie wordt uitgevoerd is 200.000, onder meer van de bedrijven TPG en KPN en uitvoeringsinstelling UWV.
Halvering
Volgens een onderzoek van ING Bank wordt het aantal pensioenfondsen de komende vijf jaar gehalveerd. Kleine fondsen gaan op in grotere, terwijl steeds meer bedrijven aansluiting zoeken bij een bedrijfstakpensioenfonds. Vooral ondernemingspensioenfondsen worden geraakt door zaken als: nieuwe verslaggevingsregels, verscherpt toezicht, vermindering van het aantal deelnemers, lagere dekkingsgraden en stijgende lasten. Alleen samenbundeling van activiteiten, zoals de administratie, kan het verdwijnen van pensioenfondsen tegenhouden.
Volgens ING Bank zal het aantal pensioenregelingen op basis van beschikbare premie de komende jaren toenemen. Andere trends bij de pensioenfondsen zijn: uitbesteding van werk, betere communicatie en duurzaam beleggen.

Reageer op dit artikel