nieuws

Adviesorgaan toezichtkosten

Archief

Verzekeraars, banken, pensioenfondsen en effecteninstellingen kunnen voortaan meepraten over de kosten van het toezicht. Daartoe wordt ‘een adviserend panel’ opgericht, zo blijkt uit de nieuwe Regeling bekostiging financieel toezicht.

Die regeling vervangt per 1 januari de oude regelingen, zoals de Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996. De systematiek is licht aangepast ten opzichte van het verleden: onder toezicht staande instellingen moeten voor afzonderlijke toezichthandelingen betalen, zoals het aanvragen van een vergunning. Voor het reguliere toezicht, zoals dat op solvabiliteit en marktgedrag, wordt een (minimum)bedrag betaald dat is gebaseerd op een bepaalde maatstaf; voor verzekeraars is dat het brutopremie-inkomen in Nederland.
Een verandering ten opzichte van vroeger is dat banken voortaan net als andere instellingen moeten betalen voor toezicht. De kostenbijdrage (uit hoofde van de Wet toezicht kredietwezen 1992) wordt stapsgewijs ingevoerd: 50% van de kosten in 2004, 65% in 2005 en 79% in 2006. Minister Zalm van Financiën meldt ten slotte nog dat de administratieve lasten door de nieuwe heffingsmaatstaven verminderen.

Reageer op dit artikel