nieuws

Administratie verzekeraars krijgt nog lagere waardering

Archief

De waardering van assurantietussenpersonen voor de administratie van verzekeringsmaatschappijen is vorig jaar nog verder gedaald. Vooral de pensioenverzekeraars maken het bont, met wachttijden van ruim een jaar voor het verwerken van een poliswijziging.

Die conclusie trekt onderzoeksbureau IG&H na het jaarlijkse ‘Nationaal Performance Onderzoek Leven’ onder de belangrijkste intermediairrelaties van twaalf verzekeraars. Operational excellence, een gevleugelde managersterm die de inspanningen van verzekeraars op administratief gebied moet onderstrepen, blijkt in de praktijk nog steeds administratieve wanprestatie.
Al in 1999 schreef de NVA publiekelijk een brandbrief over dit pijnpunt van de branche. In de maanden september en oktober 2001, de onderzoeksmaanden van IG&H, blijkt de waardering voor verzekeraars op dit punt lager dan ooit te zijn. De trage administratieve afhandeling is de grote bron van ergernis voor tussenpersonen, zo concludeert IG&H.
De waardering is er evenzeer karig voor de buitendienst van verzekeraars. Volgens tussenpersonen schort het de ‘accountmanagers’ vooral aan kennis, niet alleen van fiscale wetgeving en pensioenen maar – heel opvallend – ook van de eigen producten.
Doorlopende provisie
Het IG&H-onderzoek levert verder de constatering op dat tussenpersonen beleidsmatig niet bezig zijn met de verschuiving van afsluitprovisie naar doorlopende provisie. Een reden daarvoor kan zijn dat de meeste kantoren aangeven geen problemen te zullen ondervinden bij een eventuele overgang op doorlopende provisie.
De enige verschuiving die momenteel plaatsvindt, is die op initiatief van de verzekeraars. Tussenpersonen maken zelf geen bewuste keuze, ze volgen alleen nieuwe verzekeringsproducten die een (gedeeltelijke) overgang op doorlopende provisie verplichten.
Problemen met een overgang naar doorlopende provisie zullen er volgens IG&H alleen komen voor startende kantoren of kantoren die recentelijk een grote investering hebben gedaan. Deze tussenpersonen zeggen de afsluitprovisie nodig te hebben om de (aanvangs)kosten te kunnen financieren. Verder kennen grote kantoren problemen, omdat de beloning van hun buitendienst vaak is gebaseerd op afsluitprovisie.

Reageer op dit artikel