nieuws

Administratie is ‘absolute prioriteit’ voor Zwitserleven

Archief

“Het is gebruikelijk een jaarverslag te openen met een samenvatting van de financiële prestaties die in het verslagjaar zijn geleverd, maar in 2001 waren er belangrijker zaken.” Op die ongebruikelijke wijze opent Zwitserleven het jaarverslag over 2001. Het hete hangijzer is de administratieve organisatie.

Door toename van het aantal afgesloten polissen, wettelijke aanpassingen in de bestaande portefeuille en de voorbereidingen op de euro zijn er achterstanden ontstaan in de verwerking van polisaanvragen en -mutaties, zo vervolgt het verslag. “Achterstanden die niet alleen door de markt als onacceptabel werden beschouwd, maar die zeker ook niet pasten binnen de normen van Zwitserleven.”
Algemeen directeur René van der Smeede ziet echter licht aan het einde van de tunnel. “We zijn het jaar beter uitgegaan dan we erin zijn gegaan. Nieuwe aanvragen verwerken we inmiddels weer binnen vier weken en voor mutaties zitten we binnenkort op vier tot zes weken. Maar een dergelijk proces gaat altijd langzamer dan gewenst. Daarom zal ook in 2002 het terugdringen van het aantal openstaande dossiers een zeer belangrijke prioriteit zijn.”
Volgens Van der Smeede ligt de oorzaak van veel administratieve ellende in het einde van de vorige eeuw. “In de jaren negentig is Zwitserleven meegegaan in de fiscaal gedreven massaproductie. Daar is onze organisatie niet op ingericht. Wij zijn een pensioenverzekeraar en op die kernactiviteit gaan we ons dan ook weer concentreren.”
Daarom is en wordt er “ontzettend veel” geïnvesteerd in de kennis van de eigen medewerkers. “Kennis en deskundigheid zijn essentieel voor een pensioenverzekeraar.” Bang voor een verdringingsmarkt rond pensioenen is Zwitserleven niet. “Er zijn maar een stuk of vijf, zes verzekeraars die ingericht zijn voor pensioenen. Nieuwe toetreders maken nauwelijks een serieuze kans van slagen”, aldus directielid Marco Keim.
Spannend
Het lopende jaar typeert Van der Smeede als “geen spannend jaar”. “Er komen een paar productintroducties, zoals een nieuw hypotheekproduct, maar verder willen we vooral de administratie op orde krijgen. Daar ligt de absolute prioriteit. Als eenmaal die verankering in de organisatie zit, kunnen we vanaf 2003 weer omzetgericht gaan denken.”
In het verslagjaar 2001 is al “bewust een pas op de plaats gemaakt”. Toch ging de premie-omzet nog met 11,5% de hoogte in tot e 1.018 (913) mln. De groei komt uit het collectieve bedrijf, onder meer uit koopsommen om aan de backservicelasten van salarisverhogingen te voldoen (zie overzicht). Premies Zwitserleven 2001 2000 individueel periodiek 270 262 individueel koopsom 233 234 collectief periodiek 267 239 collectief koopsom 248 177 (in e mln)
Het vorig jaar gelanceerde concept PrivateView – het zogeheten worksitemarketing, oftewel individueel advies aan deelnemers van grote pensioencontracten – levert nog geen significante bijdrage aan de omzet. “Dat gaat wel komen. We hebben al enkele bedrijven als klant en er is veel animo voor”, aldus directielid Keim. Er werken momenteel vijf mensen bij Zwitserleven aan de activiteit PrivateView.
Winst
De winst van Zwitserleven werd nauwelijks negatief beïnvloed door de opbrengsten uit beleggingen, die daalden tot e 402 (409) mln. Wel kreeg de herwaarderingsreserve een knauw. Die nam af tot e 166 (439) mln, waardoor het eigen vermogen van Zwitserleven meer dan halveerde: e 219 (471) mln. De solvabiliteitsmarge kromp van 371% naar een nog altijd riante 266%.
Negatieve beleggingsresultaten hadden hun effect op de winstdeling aan polishouders: e 30,4 (57,4) mln. Mede daardoor kon een lager bruto bedrijfsresultaat van e 51,6 (75,2) mln toch nog worden omgezet in een hogere nettowinst van e 21,2 (17,8) mln. De bedrijfskosten stegen door de investeringen in de administratie en de personeelsopleidingen met ruim 12% tot e 139 mln. Er werken bij Zwitserleven 740 mensen, een toename van 46.
Marco Keim: “Nieuwe toetreders maken nauwelijks een kans van slagen op de pensioenmarkt.”
Opleiding over bedrijfsopvolging
Zwitserleven heeft een opleiding ontwikkeld over bedrijfsopvolging. De opleiding Executive Class is bedoeld voor specialisten op het gebied van financiële planning, die in het bezit zijn van een certificaat Financial Planner. Doel is bij Zwitserleven aangesloten tussenpersonen meer rendement te laten halen uit adviesgesprekken over het kopen of verkopen van een bedrijf. De opleiding start in september.

Reageer op dit artikel