nieuws

Actuaris ontwikkelt software- programma Eigen Risico Advies

Archief

Actuaris Henry Aarts van het bedrijf Supremum (Gorinchem) heeft volgens eigen zeggen een uniek softwareprogramma ontwikkelt dat helpt bij de keuze van het juiste eigen risico bij een ziekteverzuimverzekering: Eigen Risico Advies (ERA).

Het programma is volgens Aarts uniek omdat het eigen risico benaderd wordt vanuit de ogen van de werkgever. Het programma is bedoeld voor werkgevers en tussenpersonen en is vanaf 15 december op internet beschikbaar via www.suprema-era.nl.
“De werkgever wil weten wat zijn eigen risico is bij een verzuimverzekering. Over het algemeen krijgen kleine tot middelgrote bedrijven een conventionele verzekeringsoplossing geadviseerd in plaats van een stop-loss. Dat is niet gebaseerd op het risico dat de ondernemer loopt, maar omdat iedereen deze oplossing kiest en adviseert. Is gekozen voor een conventionele oplossing, dan wordt daarna pas geshopt bij verzekeraars voor de goedkoopste premie. Waar het om gaat, is dat helemaal niet berekend wordt wat het risico is wat de ondernemer loopt. Het is vaak gokken, nattevingerwerk”, aldus Aarts.
Mogelijkheden
Het programma ERA geeft bij stop-loss inzicht in de gevolgen voor de schade eigen rekening bij een gegeven eigen behoud. Bij conventioneel geeft het de wachttijd, de verwachte totaalschade eigen rekening en geeft het programma inzicht in de bescherming die een verzekering biedt. “Ondanks de verzekering blijft er namelijk altijd kans op uitschieters voor de ondernemer”, zegt Aarts. ERA adviseert vervolgens, gegeven de gewenste zekerheid en het schadepatroon eigen rekening, het meerdere te verzekeren.
Volgens Aarts geeft ERA de klant meer inzicht in de verwachte totaalschade eigen rekening en het bijbehorende risico. “De toegevoegde waarde van ERA voor de adviseur is de objectiviteit en het inspelen op de Wet Financiële Dienstverlening. Verder kwantificeert ERA de totaalschade eigen rekening bij het ziekteverzuim voor de ondernemer, uitgaande van een bepaalde verzekeringsoplossing. Het verschil tussen de verwachte totaalschade eigen rekening en de verwachte schade eigen rekening is een maatstaf voor het eigen risico van de onderneming. Binnen conventioneel kan men verder alternatieven beter bespreken door bij verschillende wachttijden de verwachte totaalschade eigen rekening mee te nemen in de premievergelijking. Samen met de verzekeringspremie geeft de verwachte totaalschade eigen rekening een goede indicatie voor het verzuimbudget voor het volgende jaar”, vertelt Aarts.
“Door uit te gaan van de verwachtingen van de ondernemer ten aanzien van de verzuimpercentages, die uiteraard mede gebaseerd moeten zijn op waargenomen percentages uit het verleden en de genomen maatregelen, ontstaan er voor de klant een specifiek, objectief eigen risicoprofiel, waar de tussenpersoon de beste verzekering bij kan aangeven”, vertelt Aarts.
Kosten
Om berekeningen te kunnen maken, kan de werkgever of tussenpersoon kiezen uit vier ‘pre-paid’ kaarten, die goed zijn voor 5, 10, 50 of 100 berekeningen. Op de site moeten naam, adres, woonplaats en e-mailadres ingevuld worden. Na betaling met credit-card, eenmalige machtiging of Rabo-direct ontvangt de klant de inloggegevens en de berekeningsvoorraad. De factuur wordt automatisch aangemaakt en verzonden.
Eén berekening kost e 20 ex btw. Bij tien berekeningen krijgt men 10% korting, bij vijftig berekeningen 20% en bij honderd berekeningen 30% korting. Aarts verwacht op deze manier ruimschoots uit de kosten te komen. “Ik richt mij op het midden- en kleinbedrijf. Ik wil het voor hen begrijpbaar maken. De kleine ondernemer heeft zelf echter geen tijd om de berekeningen te maken en zal zijn tussenpersoon of accountant vragen dit te doen. Doelgroep is en blijft de werkgever, met de tussenpersoon in zijn kielzog om de antwoorden te geven.”
Henry Aarts: “De tussenpersoon berekent niet hoe hoog het verzuimrisico is wat de ondernemer loopt. Het is vaak gokken, nattevingerwerk”.

Reageer op dit artikel