nieuws

Actietijd

Archief

Natuurlijk mag elk nieuw kabinet met eigen ideeën uit de startblokken komen

Maar de veranderingsdrang kan op gespannen voet staan met begrippen als continuïteit en betrouwbaarheid. Het is soms van algemeen belang dat er gewoon ‘rust in de tent’ is. Het zou bijvoorbeeld een rare zaak zijn als het ene kabinet de maximumsnelheid op 100 kilometer houdt, het volgende naar 120 kilometer wil en het daaropvolgende naar 110 kilometer. Behalve de producenten van verkeersborden zou niemand er wijzer van worden en het geeft in elk geval een hoop onrust. Van grote onrust is nu sprake op het gebied van sparen voor later. In de afgelopen tien jaar was er eerst de Brede Herwaardering, vervolgens de beperking van de fiscaal aftrekbare lijfrentepremie en nu dus het plan tot afschaffing van zelfs die relatief bescheiden basisaftrek lijfrente. Dit gevoegd bij het voornemen om eveneens het spaarloon de nek om te draaien, geeft een beeld van ‘erg kort snoeien’. Bij erg kort snoeien is het de bedoeling dat er na enige tijd weer een mooie struik tot ontwikkeling komt; in dit geval de door het kabinet beoogde, maar nog niet uitgekristalliseerde levensloopverzekering. Echter, in de tussentijd zit de hele buurt gedurende een soms irritant lange periode met een kale boel. Het kabinet heeft diverse argumenten voor de aangekondigde plannen (verbetering fiscale opbrengsten en de relatie met een levensloopverzekering). Zowel door vakbonden als verzekeraars is de afschaffing van het spaarloon als onbegrijpelijk bestempeld. Er zal ongetwijfeld via looneisen compensatie worden gezocht. De FNV heeft haar achterban al gemobiliseerd. E-mailbombardementen in parlementair Den Haag hebben aan de vooravond van het zomerreces het beoogde effect gehad. Levob heeft onder verzekeraars het voortouw genomen om verzekerden een protestbrief naar Den Haag te laten sturen. Het zijn voorbeelden die navolging verdienen, omdat het op die manier niet alleen bestuurders zijn die zich roeren. Belangenorganisaties en individuele maatschappijen doen er goed aan de burgers, in hun rol van werknemer en/of verzekeringnemer, te laten nadenken over de regeringsplannen. Als zij het óók met die plannen oneens zijn, is het een kleine stap om hen te vragen dit via een e-mail of gewone brief kenbaar te maken. Juist in het verzekeringsbedrijf is ‘de wet van de grote getallen’ een gevleugeld begrip. En ook al lijkt het niet de beste tijd (zomervakantie) om in actie te komen, het is toch goed om werknemers/verzekeringnemers snel te wijzen op de effecten van de regeringsplannen. Hoe voller de Haagse brievenbus tegen het einde van het zomerreces is, hoe beter. Richard Vroom rvroom@kluwer.nl

Reageer op dit artikel