nieuws

Actie Amev voor extra pensioen

Archief

Amev is samen met tweehonderd tussenpersonen een actie begonnen om deelnemers aan de Amev Levenslijn te bewegen tot extra pensioensparen.

Het intermediair kan, met behulp van een cd-rom, gepersonaliseerde brieven sturen naar de werknemers van deelnemende bedrijven uit het mkb-segment. In de brief vermeldt Amev de berekende, persoonlijke pensioenspaarruimte. Premies worden door de werkgever ingehouden van het brutosalaris. Amev heeft voor zowel werkgever als werknemer een brochure gemaakt.
Tussenpersonen kunnen bij Amev Extra Pensioensparen rekenen op dezelfde provisieregeling als bij het bestaande Levenslijn MKB-contract: 1,5% (premie maal duur) afsluitprovisie en 7% doorlopende provisie. Uitruil (tot maximaal 2,5% afsluitprovisie) en inbouw van provisie is mogelijk. Verder kan er recht bestaan op 2% incassoprovisie.

Reageer op dit artikel