nieuws

Acht procent ‘zekere rente’ op expirerend lijfrentekapitaal

Archief

In navolging van Legal & General probeert AXA expirerend lijfrentekapitaal uit oud-regimepolissen naar zich toe te trekken door te schermen met een rentevergoeding van 8%. AXA zegt geen rekenrente te bieden maar een ‘zekere rente’.

Het nieuwe product voor direct ingaande lijfrenten heet Leefvrij en is onderdeel van het vers gelanceerde concept Goodlife. Leefvrij is bestemd voor lijfrentepolissen van vóór de Brede Herwaardering (16 oktober 1990 voor premiebetalende polissen en 1 januari 1992 voor koopsompolissen). De opgebouwde kapitalen uit die polissen kunnen gestort worden in een premiedepot, waarna beleggingen mogelijk zijn in tien AXA-fondsen of volgens vijf modelportefeuilles. Uitbreiding van het fondsaanbod is in de maak.
De verzekerde – bij overlijden wordt 90% van de depotwaarde uitgekeerd aan nabestaanden – kan vervolgens zelf bepalen wanneer hij lijfrente-uitkeringen wil ontvangen en hoe hoog die dan moeten zijn. De enige grenzen zijn vanzelfsprekend de hoogte van het premiedepot en de fiscale eisen aan de duur van de uitkeringen (in verband met de verplichte sterftekans van 1%) en aan de ingangsdatum van de levenslange lijfrente (op 75-jarige leeftijd).
Actietarief
AXA gaat er vanuit dat verzekerden gaan kiezen voor gegarandeerde uitkeringen en dus voor het (bestaande) product Rente Winstdelende Lijfrente. De duur van deze uitkeringen is één, twee of drie jaar, waarbij wordt uitgekeerd per maand of per kwartaal. Uit het premiedepot wordt de waarde onttrokken die benodigd is voor de gewenste uitkeringen, waarbij gerekend wordt met hoge rentevergoedingen: 8% voor eenjarige lijfrenten, 6,5% bij twee jaar en 6% bij drie jaar. “We geven daadwerkelijk 8%”, zegt productmanager Sandor van Doorn. “Er worden namelijk geen acquisitiekosten in rekening gebracht. Het gaat ten koste van onze marge, maar het betreft ook een actietarief.”
Van Doorn benadrukt dat het actietarief niet is bedoeld om mensen binnen de AXA-poort te lokken om vervolgens lage renten te gaan berekenen. “Het is inderdaad zo dat mensen binnen Leefvrij alleen lijfrenten van AXA kunnen krijgen. Maar we garanderen binnen Leefvrij hoge rentevergoedingen. We geven altijd een opslag op de normale rente van de Rente Winstdelende Lijfrente: 2% bij een looptijd van één jaar, 1% bij twee jaar en 0,5% bij drie jaar.”
Het geld uit de premiedepot van Leefrvij kan ook worden aangewend voor de bestaande beleggingslijfrente van AXA, de Eigen Koerslijfrente. Wel is de minimale looptijd dan vijf jaar.
Omzetkansen
AXA hoopt met Leefvrij niet alleen op de bij AXA zelf expirerende lijfrentekapitalen, maar zeker ook op kapitaal dat bij concurrenten tot uitkering komt. “De omzetkansen voor ons en het intermediair zijn groot”, weet Van Doorn. De beloning voor het intermediair is overigens 5% provisie over de koopsomstorting in het Leefvrij-depot en 1,5% over iedere uitkering. De tussenpersoon kan afzien van een gedeelte van de provisie, ten gunste van de consument.
Vorig jaar was de markt voor direct ingaande lijfrentes volgens cijfers van het CBS bijna e 2,9 miljard groot. AXA, toen al actief met een najaarsactie voor direct ingaande lijfrentes, zette in dit segment e 76,8 mln om. Bij de garantielijfrentes was AXA met een omzet van e 45,7 mln goed voor een marktaandeel van 1,7%. Bij de beleggingslijfrenten was dat marktaandeel met e 31,1 mln premie zelfs 14,1% groot. Voor dit jaar en de komende twee jaar verwacht AXA een marktgroei van 30%.
Beleggen
De waardes van de beleggingen zijn dagelijks opvraagbaar via telefoon of internet. Eén keer per jaar wordt – in het kader van Goodlife – een ‘Persoonlijk Financieel Jaarverslag’ verstuurd, met een overzicht van de gedane uitkeringen en stortingen en van de actuele waarden. Met behulp van software worden beleggersprofielen gemaakt, die voor intermediair en klant steun kunnen bieden bij het bepalen van de beleggingsmix.
Groei voor AXA Leven
In het eerste kwartaal heeft AXA Nederland de omzet in de categorie ‘Life & Savings’ met 10% vergroot tot e 372 mln. “Gedreven door de snelle ontwikkeling van garantieproducten en groei in Zorg”, zo meldt het kwartaalbericht van het Franse AXA-concern. Verdere getallen over het voor AXA bescheiden Nederlandse bedrijf ontbreken. AXA was in het eerste kwartaal wereldwijd goed voor een omzet van e 21,1 mld, 2% meer dan vorig jaar.

Reageer op dit artikel