nieuws

Achmea: VerzuimAlert garant voor ‘Poortwachter-sancties’

Archief

Achmea geeft ondernemers met VerzuimAlert de garantie dat Achmea eventuele sancties vanuit de Wet Poortwachter voor zijn rekening neemt.

Vorig jaar lanceerde Achmea VerzuimAlert, een pakket met een verzuimverzekering, arbodiensten en preventie- en reïntegratieprogramma’s. Het product wordt aangeboden door de Achmea-maatschappijen Avéro en Centraal Beheer. Sinds de verbeterde Wet Poortwachter die vorig jaar werd ingevoerd, kan ondernemers een sanctie worden opgelegd als het reïntegratietraject niet goed verloopt. Zo’n sanctie bestaat er uit dat de ondernemer een extra jaar (dus twee jaar in totaal) het loon van de zieke ondernemer moet doorbetalen.
Achmea garandeert de ondernemers met VerzuimAlert nu dat Achmea de kosten van de sanctie betaalt. Een voorwaarde is dan wel, dat de ondernemer de sanctie niet aan zichzelf te wijten heeft.
De hoogte van de garantie is gerelateerd aan het verzekerde loon. Indien een ondernemer bijvoorbeeld 70% van het salaris heeft verzekerd, stelt Achmea zich garant voor maximaal deze 70%. De garantie geldt met terugwerkende kracht vanaf de sluitingsdatum van de polis. Achmea zegt de eerste verzekeraar te zijn die een dergelijke garantie geeft.

Reageer op dit artikel