nieuws

Achmea stelt digitale berichtendienst open

Archief

Achmea stelt haar digitale berichtendienst Plato open voor nieuwe gebruikers en participanten. Daartoe is het Centrum voor Administratieve Transacties Online (Cato) opgezet.

Met behulp van internetapplicatie Plato, vorig jaar opgezet voor de branche Grafimedia en de Grafische bedrijfsfondsen, kan de werkgever in één handeling alle benodigde informatie over werknemers “veilig en foutloos” naar diverse instanties sturen. “Door zich aan te sluiten bij Cato kunnen ontvangende instanties – zoals verzekeraars, pensioenfondsen, uitvoeringsinstellingen en arbodiensten – de werkgevers betere service en aanzienlijke administratieve kostenbesparingen bieden.”
Plato blijkt in een grote behoefte te voorzien. Reden voor Achmea om de toepassing breder inzetbaar te maken en een onpartijdig platform op te richten. Daarom is samenwerking gezocht met Cap Gemini Ernst & Young, die de verdere ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud gaat uitvoeren.
Kosten
Werkgevers hebben alleen een pc met internetaansluiting nodig. Hun voordelen zijn volgens Achmea: koppeling met het salaris- of personeelsinformatiesysteem, één aanleverpunt voor alle meldingen aan de geselecteerde instanties, controle op invoergegevens, hoogwaardige beveiliging en geen abonnementskosten maar alleen lokale telefoonkosten.
Voordelen voor de ontvangende instantie zijn snelle en volledige ontvangst van correcte gegevens, up-to-date blijven van bestanden, adequate en snelle (re)acties mogelijk, digitalisering van de werkstromen en kostenbesparing voor de aangesloten werkgevers.
Ontvangende instanties betalen naar rato van het gebruik van de berichtendienst e 0,30 à e 1,00 per bericht. De brancheorganisatie in de grafische sector, KVGO, heeft berekend dat als alle 2.800 grafische bedrijven met hun 55.000 werknemers Plato gebruiken hen dat e 13 mln aan administratiekosten scheelt.

Reageer op dit artikel