nieuws

Achmea schrapt duizend banen

Archief

Achmea gaat dit jaar duizend banen schrappen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen is een uitvloeisel van het stroomlijningsproces en werd aangekondigd in de interne nieuwskrant.

In de nieuwskrant benadrukt bestuursvoorzitter Paul Overmars dat dit niet betekent dat er bij Achmea dan ook duizend mensen weg moeten dan wel ontslagen worden. “We spreken niet voor niks over arbeidsplaatsen.” Het aantal arbeidsplaatsen kan volgens hem niet één op één vertaald worden naar medewerkers.
De reductie heeft tot gevolg dat van een groep medewerkers het werk vervalt. Achmea heeft een scenario voor het realiseren van de reductie, die eind 2003 bereikt moet zijn. “Het uitgangspunt is dat deze medewerkers zoveel mogelijk intern herplaatst worden of extern aan een nieuwe baan worden geholpen. Het natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke contracten en het zo beperkt mogelijk extern werven voor het vervullen van functies, moet de ruimte creëren om zoveel mogelijk medewerkers binnen Achmea aan vervangend werk te helpen. We moeten zo een heel eind kunnen komen”, aldus Overmars.
Hij sluit echter niet uit dat het in het uiterste geval kan voorkomen dat Achmea ook gedwongen van mensen afscheid zal moeten nemen. “Maar we doen ons uiterste best om dat zoveel mogelijk te voorkomen.” Het concern heeft verder een Achmea-brede vacaturestop afgekondigd.
De circa duizend arbeidsplaatsen is een totaal getal en omvat ook de reductie als gevolg van al in gang gezette of aangekondigde reorganisaties, zoals bij het pensioenbedrijf. Hier werd al eerder bekend dat er 230 banen zouden verdwijnen. Andere onderdelen waar banen verdwijnen, zijn het hypotheekbedrijf, Achmea Particulieren en het zorgbedrijf, waar de samenvoeging van de afdelingen declaratieverwerking van de zorgbedrijven speelt. Ook de nieuwe opzet van de werkplekautomatisering zal binnen de IT-afdeling leiden tot een reductie van arbeidsplaatsen.
Boos
Vakbond De Unie is boos op Achmea en laat dat ook duidelijk merken. “De mededeling kwam niet als een verrassing, maar het concern heeft het vertrouwen van het personeel verspeeld”, aldus Unie-bestuurder Ewoud Teerink. “Begin november heb ik het concern gevraagd om meer duidelijkheid, nadat mij duidelijk was geworden dat er bij verschillende onderdelen banen op de tocht stonden. Toen kreeg ik van het concern de mededeling dat dit voorbarige conclusies waren. Volgens de raad van bestuur zou ik zelfs aangezet hebben tot stemmingmakerij. Helaas moet ik nu constateren dat ik het toen bij het rechte eind had.”
Teerink vindt dat Achema hoogst ongelukkig gecommuniceerd heeft met haar personeel. “Na berichten begin november in de media, heeft bestuursvoorzitter Overmars een ontkrachtende mail naar de medewerkers gestuurd. Medewerkers kregen daardoor tegenstrijdige informatie en zitten daardoor al tijden in de piepzak. En uitgerekend nu, als klap op de vuurpijl, komt de bestuursvoorzitter met deze kerstboodschap. Dat is mijns inziens geen stijl en een schoolvoorbeeld hoe je als topman het vertrouwen van het personeel verspeelt.”
Volgens Teerink is er ook een verband te leggen tussen het vertrek van Bert de Jong, lid van de raad van bestuur van Achmea, en de reorganisaties binnen het concern. “Bert de Jong had P&O in zijn portefeuille.”
Teerink is van plan Achmea te houden aan beloftes die het concern gemaakt zou hebben. “Achmea heeft beloofd ruimte te scheppen om zoveel mogelijk mensen intern te herplaatsen, waardoor het aantal gedwongen ontslagen beperkt zal blijven tot tientallen. De Unie zal er scherp op toezien dat het concern zich aan die belofte houdt.”
Achmea-woordvoerder René Visser neemt met kracht afstand van het standpunt van De Unie. “Wij hebben naar onze medewerkers heel consistent gereageerd. Wij hebben al in een vroeg stadium aangegeven dat er maatregelen in het verschiet lagen en dat we ons optimaal zullen inspannen om dat zoveel mogelijk zonder gedwongen ontslagen te doen. Wij nemen absoluut afstand van de suggestie dat er honderden mensen ontslagen zouden worden. Verder worden de vakbonden zeer frequent door ons geïnformeerd. Twaalf keer per jaar is er regulier contact en uiteraard tussendoor als er zaken spelen. Het beeld dat geschetst wordt door Ewoud Teerink is onjuist.”
Visser neemt ook met kracht afstand van de suggestie dat het vertrek van Bert de Jong te maken zou hebben met de reorganisaties. “Dat is een volstrekt onjuiste suggestie en wij nemen Teerink ook kwalijk dat hij die uitspraken gedaan heeft.”

Reageer op dit artikel