nieuws

Achmea en Nuon gaan elkaars distributiekanaal gebruiken

Archief

Achmea en Nuon gaan gebruik maken van elkaars distributiekanaal. Zij hebben samen een joint venture opgericht die spoedeisende hulp in en rond het huis regelt en Nuon gaat de klanten op verzekeringen van Achmea wijzen.

Achmea Nuon Woonservice heet de joint venture van Achmea en energieleverancier Nuon. Woonservice zorgt dat abonnementhouders bij schade en storingen in en rond het huis spoedeisende hulp krijgen. Bij deze 24-uurs-service kan het gaan om een kapotte ruit, een breuk in een waterleiding of een verstopt riool. Woonservice maakt een afspraak met een professioneel bedrijf om de kwestie zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Een abonnement op deze service kost e 6,95 per maand. Achmea-verzekerden betalen e 2,95. “Het voordeel van een abonnement is niet alleen de snelheid”, zegt Achmea-woordvoerder René Visser. “Als de betreffende reparatiekosten door een Achmea-verzekering zijn gedekt, hoeft de abonnementhouder de rekening niet te betalen en te claimen, maar wordt deze direct naar Achmea gestuurd.”
Woonservice heeft afspraken met een netwerk van bedrijven. Een aantal van die bedrijven – zoals Installatiebedrijf Feenstra en de Klussenier – zijn eigendom van Nuon. Achmea heeft geen aandelen in de bedrijven die Woonservice inschakelt en is dat, volgens Visser, ook niet van plan.
Het is de bedoeling dat het servicepakket qua in te schakelen bedrijven wordt uitgebreid. Ook zal het op den duur, aldus Nuon, om andere niet-spoedeisende service kunnen gaan. Niet uitgesloten is bijvoorbeeld dat de bemiddeling bij tuinonderhoud tot de service gaat behoren.
Achmea
Bij Nuon zijn 2,7 miljoen huishoudens (voornamelijk in het noordelijke deel van ons land) aangesloten. Deze huishoudens worden door Nuon geattendeerd op Achmea-verzekeringen. Dat gebeurt op het moment van verhuizing. Hoe vaak de 2,7 miljoen gezinnen gemiddeld per jaar verhuizen is niet bekend. Achmea weet wel, dat de ‘verhuismomenten’ talrijk zijn. Het gaat om de verzekeringen voor inboedel/opstal, glas, rechtsbijstand, en om de avp van Centraal Beheer en om de Eco-polis en de kredietmogelijkheden van FBTO. Ook kan Nuon de verzekeringen onder de aandacht brengen in een krant voor Nuon-gebruikers. Achmea zal op haar beurt de producten van Nuon onder de aandacht brengen bij verzekerden. Nuon levert behalve energie bijvoorbeeld ook hoogrendementsverwarmingsketels.

Reageer op dit artikel