nieuws

Achmea als aanjager van gezonde leefstijl

Archief

door Ank Weideman

Ziektekostenverzekeraars zeggen al jaren dat zij ‘meer willen dan uitsluitend geld uitkeren’, dat zij ‘iets willen betekenen voor de verzekerden’. De meeste verzekeraars zijn echter niet verder gekomen dan wat ‘franje’ zoals het aanbieden van reisjes. Achmea is dat stadium voorbij. Onder de vlag ‘Achmea Health’ wordt de verzekerden een samenhangend pakket aangeboden dat meer inhoudt dan zomaar wat extraatjes. Achmea Health profileert zich hiermee als steun bij een gezondere en bewustere leefstijl. “Wij zijn op weg om ons te transformeren van een verzekeraar naar een health-company”, zegt Fred Lingg, directievoorzitter van Achmea Health.
“De zorgverzekeringsmarkt is een verzadigde markt”, zegt Fred Lingg, directievoorzitter van Achmea Health. “In zo’n markt, waarin je niet veel meer kunt doen dan een collectief contract bij een andere verzekeraar weghalen, moet je zoeken naar nieuwe wegen. Het werd ons een paar jaar geleden duidelijk dat het in de toekomst voor een zorgverzekeraar niet meer voldoende zou zijn om uitsluitend het risico af te dekken. We zouden een meerwaarde met een geheel eigen imago moeten creëren. Wij zouden de verzekerden moeten steunen bij een bewustere en dus gezondere leefstijl. Zo’n opstelling werkt preventief en dat is ook vanuit verzekeringsoogpunt niet zonder resultaat, want de vraag naar zorg is zo groot als de oceaan en het zorgaanbod is beperkt. Het moest dus niet gaan om het zoveelste marketingconcept, maar om een structurele meerwaarde, een onderdeel van onze strategie, waarmee we verzekerden zouden kunnen behouden en kunnen winnen. Kortom: we besloten ons te transformeren van zorgverzekeraar naar health-company.”
Anderhalf jaar geleden werd Achmea Health – voluit Achmea Health Servives NV – opgericht. Een apart bedrijf, want dat is volgens Lingg de enige manier om ontwikkelingen goed te volgen en goed aan te sturen. Onder de noemer Achmea Health krijgen verzekerden een aantal diensten, al dan niet met korting, aangeboden. Ook krijgen zij gratis een magazine over gezond leven. “Onze visie is, dat we verzekerden meer kennis over gezondheid willen bieden. We weten dat kennis over gezondheid de gezondheid bevordert. Inzicht leidt immers tot verandering”, doceert Lingg. “Onze missie is dan ook helder: we willen mensen helpen zich bewust te worden van de mogelijkheden om hun gezondheid beter te regelen en we willen hen daarbij de benodigde tools bieden.”
Zelftestjes
Het concept van Achmea Health wordt onder meer gepresenteerd via de website www.achmeahealth.nl, een site die eind vorig jaar werd geopend. “De site wordt inmiddels maandelijks door zo’n vijftigduizend mensen bezocht”, zegt Lingg trots.
De site biedt meer dan die van de meeste zorgverzekeraars. Behalve een overzicht van het aanbod aan diensten met korting, kan men op de site vragen stellen aan (para)medici die zijn ingedeeld in bijna veertig specialismen. Er zijn zelftestjes, onder meer over depressie, cara, stress en botten. Er is een medisch ABC en er kunnen zo’n zeventig filmpjes over medische onderwerpen, zoals stress, cholesterol en snurken, worden gedownload.
“De filmpjes, maar vooral de zelftesten zijn erg populair”, zegt Lingg. “Het is een trend, dat mensen steeds meer online met hun gezondheid bezig zijn. De content van de website zullen we dan ook voortdurend vernieuwen en uitbreiden, al vraagt dat behoorlijke investeringen. Binnenkort plaatsen we ‘Medicijnen’ op de site, het boek van Ivan Wolffers waarin elke medicijn en de betreffende aandoeningen doeltreffend worden beschreven.”
Kortingen
Via de site, maar ook via een helpdesk, kunnen de verzekerden gebruik maken van het dienstenaanbod van Achmea Health, een aanbod dat voortdurend zal worden uitgebreid en aangepast. “Er is veel belangstelling voor de cursussen”, zegt Lingg. “We bieden onder eigen label, in samenwerking met uitgeverij Mix Media, schriftelijke cursussen aan: Lekker slank, Stoppen met roken, Lekker gezond en Lekker in je vel. Daar hebben we er in korte tijd al vijftienhonderd van verkocht. Op andere cursussen geven we forse kortingen: zoals trainingen voor mensen met hartproblemen, cursussen babymassage, een cursus stoppen met roken volgens de methode Allan Carr, en een training afvallen in een Achmea Health Center.”
Verzekerden die overbelast zijn, een whiplash of hartproblemen hebben, kunnen op doktersadvies in het Leefstijl Trainingscentrum in Dalfsen een – grotendeels door Achmea betaalde – training volgen. Verder geeft Achmea Health kortingen op onder meer: brillen en contactlenzen bij de opticienketens Hans Anders en Het Huis, personenalarmering van Actionline (Achmea), arrangementen in kuurcentra (zoals Fontana Nieuweschans, Arcen en Thermae 2000), en voorlichting door diëtisten.
Het pakket omvat ook een aantal zaken die Achmea in het verleden al bood, zoals een kraampakket, het lenen van verpleegartikelen en bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood, preventieve en sportmedische onderzoeken, en hulp van de alarmcentrale EuroCross.
De verzekerden kunnen goedkoop terecht bij een Achmea Health Center, een fitnesscentrum dat overigens niet alleen voor Achmea-verzekerden open staat. Verzekerden betalen de helft van het inschrijfgeld, krijgen 20% korting op de contributie en 25% korting op speciale trainingen die daar worden gegeven. “We hebben nu ongeveer dertig van zulke centra, dat is inclusief de centra van Ten Tije waarin wij een deelname van 75% hebben genomen. De bestaande centra worden nu verbouwd en gaan er fantastisch uitzien.”
Lingg is zeer enthousiast over de fitnesscentra. Hij laat een plastic sleutel zien. “Het bevat een persoonlijk programma, als je je sleutel in een apparaat steekt, kun je daar uitsluitend jouw programma op doen. Een computer geeft de progressie aan en past jouw programma aan. Zo’n sleutel kan in alle centra worden gebruikt.” Het is de bedoeling dat er vijftig van zulke centra komen.
Nieuw in het assortiment zijn kuurreizen. “Op zich zijn reizen niet geheel nieuw voor ons. Al sinds jaar en dag bieden wij, via Interkuur, kuurreizen aan chronisch zieke verzekerden. Van de reizen van Achmea Health kan iedereen gebruik maken. Voorlopig gaat het om twee reizen naar Montenegro: één met een afslankkuur en één met een anti-stresskuur. “Er is een advertentie voor geplaatst in ons magazine ‘health’ en daar zijn zevenhonderd reacties op gekomen. Ik weet nog niet hoeveel boekingen dat gaat opleveren.”
Op stapel staat verder een healthshop: een postorderwinkel met preventieve middelen en met artikelen voor chronisch zieken. “De producten zullen op internet en in de fitnesscentra worden getoond. Voedingsmiddelen zullen daar niet bij horen. Misschien wel voedingssupplementen”, zegt Lingg.
Ria Bremer
Tot het aanbod van Achmea Health behoort ook ‘health’, het tweemaandelijkse magazine dat medio vorig jaar in de plaats kwam van diverse bladen voor Achmea-verzekerden. Het is een combinatie van een sponsored magazine en een publieksblad. De verzekerden krijgen het blad – dat altijd 92 pagina’s telt – gratis, maar het is ook bij de kiosk te koop voor e 2,25. Wie bij de introductie dacht: ‘alweer een gratis gezondheidsblad, moet dat nu?’, komt daar van terug. Ten eerste is, afgezien van de vermelding ‘Achmea’ op de cover, niet of nauwelijks te merken dat ‘health’ een Achmea-blad is. Ten tweede is de kwaliteit van de inhoud van het blad hoog.
“De kwaliteit komt tot uitdrukking in de losse verkoop. Van elk nummer worden er zo’n vijftienduizend verkocht. En dat is voor een blad dat moet concurreren met de vele, langer bestaande, gezondheids- en lifestyle-bladen niet gering. Van de mensen die ‘health’ gratis krijgen leest bijna negentig procent het blad gedurende minimaal een half uur.” Volgens Lingg is dit succes te danken aan het feit dat Achmea zich niet bemoeit met de artikelen en de columns (onder meer van Ria Bremer), maar dit overlaat aan een redactie van Sanoma, voorheen VNU.
Particuliere polis
Het Achmea-Healthpakket is gekoppeld aan de particuliere verzekeringen van alle zorgverzekeraars van het Achmea-concern. Dit zijn Zilveren Kruis, Avéro, Groene Land, PWZ, en DVZ. Achmea heeft 2,7 miljoen zorgverzekerden en hiervan hebben er 2,3 miljoen een Achmea-Healthpakket. Het pakket is namelijk uitsluitend gekoppeld aan ziektekostenverzekeringen en aan de particuliere aanvullende verzekering van ziekenfondsverzekerden. Achmea heeft dus 400.000 ziekenfondsverzekerden zonder aanvullende verzekering. “We kunnen het Health-pakket uitsluitend aanbieden aan verzekerden met een particuliere polis, want de kosten moeten wel in de premie worden doorberekend”, zegt Lingg. “En dat is niet goed mogelijk bij de relatief geringe nominale ziekenfondspremie waarop ziekenfondsen moeten concurreren.”
Om te illustreren dat het pakket van Achmea Health de verzekeraar soms heel wat kost, komt Lingg met het voorbeeld van de leefstijltrainingen. “Zo’n training kost pakweg e 1.600 en daar betaalt Achmea Health er e 1.450 aan mee.”
Financieel wijzer
De fikse bijdragen aan trainingen in het Leefstijl Centrum leveren Achmea aan de andere kant weer geld op. Achmea is namelijk voor 75% eigenaar van het centrum (de overige 25% is in handen van een ziekenhuis in Zwolle) dat overigens niet alleen open staat voor Achmea-verzekerden. Achmea wordt er dus indirect financieel wijzer van om verzekerden aan zo’n training te laten deelnemen.
Het mes snijdt dus aan twee kanten, en dat speelt nog sterker bij de Achmea Health Centers. “Verzekerden kunnen er goedkoper terecht, de fitnesscentra krijgen automatisch meer klanten, en degenen die niet bij ons verzekerd zijn, maken daar kennis met de naam en de visie van Achmea, hetgeen er toe kan leiden dat ze zich bij ons verzekeren.” Kortom: meer omzet in de ondernemingen waarin Achmea financieel deelneemt kan leiden tot meer winsten en dat kan weer leiden tot hogere kortingen aan verzekerden. “Het is overigens de bedoeling”, zegt Lingg, “dat alle bedrijven waarin wij deelnemen ook open staan voor niet-verzekerden”.
De Achmea Health Centers zijn volgens Lingg een groot succes en dat zou vooral te danken zijn aan het feit dat ze onder de naam Achmea opereren. “Een paar jaar geleden heeft een andere verzekeraar een tijdlang een keten van fitnessbedrijven geëxploiteerd, maar die werden niet onder eigen naam gebracht. Dat werkt dus niet. Het gaat om de wisselwerking met een merk waarin mensen vertrouwen hebben.”
Als voorbeeld voor die wisselwerking noemt Lingg de Health Checks in het Achmea Health Center in Hoogvliet. “We doen dat samen met drie patiëntenverenigingen. Er worden dan een aantal waarden, zoals die van cholesterol, gemeten. Het kost e 10. We hebben onlangs een brief gestuurd naar zevenduizend mensen in de buurt en daar kwamen al direct tweehonderd aanmeldingen op. Dat is relatief veel. Die mensen komen in het Health Center en als de kennismaking met Achmea bevalt, kan dat betekenis hebben voor de toekomst. Volgens mij ervaren de mensen die check-up als prettig en nuttig. Het blijkt dat bij ongeveer de helft van de deelnemers minstens één van die drie waarden te hoog is. Nuttig is het dus zeker.”
Geen voorbeelden
Bij de ontwikkeling van het concept had Achmea geen voorbeelden van andere verzekeraars in ons land of daarbuiten. “In de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld de HMO’s, combinaties van werkgevers en verzekeraars met eigen ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen, maar zo’n concept kun je in ons land niet zomaar overnemen. De Nederlandse wetgeving staat dergelijke constructies namelijk niet toe.”
Het ziet er naar uit dat in de toekomstige basisverzekering de verzekeraars arrangementen mogen aanbieden waarbij de zorg wordt geleverd door speciaal gecontracteerde zorgverleners. Volgens Lingg is Achmea Health echter niet ontwikkeld als opstapje naar die mogelijkheden. “Als het basispakket er komt, moeten verzekeraars zich op hun aanvullende pakketten gaan onderscheiden. “Dan zijn wij al een aardig eind op weg, maar dat is beslist niet de reden geweest om het Achmea-Healthconcept op te zetten. Het is dan natuurlijk wel mooi meegenomen.”
Dat Achmea sinds kort – via investeringsdochter Residex – financieel deelneemt in Medinova, een keten van particuliere klinieken, heeft volgens Lingg niet met het Achmea-Healthconcept te maken. “Die deelname is in de eerste plaats bedoeld als investering. Dat neemt niet weg dat onze verzekerden er terecht kunnen. Maar niet als extraatje via Achmea Health.”
Wensen van werkgevers
Speciale zorgarrangementen van verzekeraars zijn toekomstmuziek, maar in de sfeer van aanvullende verzekeringen, kan Achmea nu al wat doen. Achmea heeft veel grote concerns in de boeken, bijvoorbeeld ABN Amro en Shell. Het kan daarbij, in plaats van om een reguliere collectiviteit, eventueel ook gaan om een zogenoemd kostprijscontract. Hierbij biedt het concern het personeel onder eigen label een verzekering die Achmea tegen kostprijs uitvoert: er wordt een prijs afgesproken en al naar gelang de schade krijgt het concern geld terug of moet het geld bijbetalen.
Het ligt voor de hand dat met zulke grote werkgevers afspraken kunnen worden gemaakt over faciliteiten zoals een Achmea Health Center in de buurt. “Dat klopt”, zegt Lingg. “Werkgevers doen van alles voor hun personeel, dus waarom geen Achmea Health Center. De werkgever kan zijn wensen kenbaar maken en uiteraard zullen wij daar rekening mee houden. Voorop staat dat het centrum voor iedereen open moet staan. Een uitzondering hierop is de mogelijkheid dat een werkgever een in-company-center wil. De Health Centers die wij recentelijk hebben geopend liggen in de buurt van onze klanten. Voorbeelden daarvan zijn Hoogvliet, Zwolle en Zaandam. Ook met bedrijfsterreinen kunnen we afspraken maken over facilitaire voorzieningen. Op een bedrijfsterrein in Uden staat een Achmea Health Center. Zo’n terrein moet dan dus wel goed bereikbaar zijn voor anderen. Overigens kunnen ook bedrijfsterreinen en bedrijvencentra een ziektekostencollectiviteit sluiten. Of dat al gebeurt weet ik eigenlijk niet.”
Geen marktleider
Achmea Health is volgens Lingg zeer succesvol. “Om deze vorm van service te kunnen bieden, is er wel volume nodig.” Daar ontbreekt het Achmea als grootste ziektekostenverzekeraar van ons land niet aan. Begin volgend jaar wordt Achmea echter van die eerste plaats verdrongen door de nieuwe combinatie VGZ/Unive. “Ach”, zegt Lingg laconiek, “het begrip marktleider vul je niet uitsluitend in met volume, maar ook met visie en met imago. Met het juiste imago kun je verzekerden behouden en nieuwe verzekerden aantrekken. Wij willen met Achmea Health de ziektekostenverzekering van een low-interestproduct tillen naar een high-interestproduct. Want wij willen verzekerden voor het leven.” [kader] Fred Lingg (44) had maar liefst vijftien jaar bij het IT-bedrijf Unisys Nederland gewerkt toen hij in 1995 het verzekeringsbedrijf binnenstapte. Hij werd commercieel directeur bij Groene Land Achmea. In 2000 werd hij directievoorzitter van het nieuwe bedrijf Achmea Health, waarmee de verzekeraar zich als steun bij een gezondere en bewustere leefstijl wil profileren. Bij Achmea is Lingg tevens voorzitter van de raad van commissarissen van de hulpdienst EuroCross International en lid van de raad van commissarissen van het Leefstijl Trainingscentrum.
Fred Lingg: “De filmpjes, maar vooral de zelftesten op onze site zijn erg populair”. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel