nieuws

ACE koestert lage kosten als troef

Archief

Vijf jaar geleden sloeg de in 1985 opgerichte verzekeringsgroep ACE een grote slag: wereldwijd werden de schadeverzekeringsactiviteiten van Cigna overgenomen, inclusief alle vestigingen en de duizenden betrokken werknemers. Dat gold dus ook de Nederlandse vestiging van Cigna aan de Marten Meesweg in Rotterdam. In een gesprek met Ron Verhulsdonck, Benelux-manager van de Property & Casualty Division van ACE Europe, willen wij een actueel beeld van het concern krijgen.

door Richard Vroom
 
Het ontstaan van de ACE-groep kan worden toegeschreven aan marktproblemen. Veel grote industriële ondernemingen in Amerika hadden in de beginjaren tachtig moeite met het verkrijgen van betaalbare verzekeringsdekkingen op een aantal terreinen. Er was met name dekkingsschaarste in aansprakelijkheid. Een consortium van 34 ondernemingen uit de 'Fortune 500' heeft, met hulp van Marsh & McLennan Companies en de investeringsbank J.P. Morgan, in 1985 het initiatief genomen om een nieuwe verzekeraar, ACE, te stichten op Bermuda.
Verhulsdonck: "In de laatste fase van de vorige eeuw zijn er tal van nieuwe verzekeraars in Bermuda opgericht. Slechts twee daarvan hebben het tot een belangrijke positie in de wereldmarkt gebracht: XL en ACE. Wij danken die positie aan de strategie die in het begin is uitgezet en aan het sterke management dat er doorlopend is geweest".
ACE begon destijds met de verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid en het bieden van zogeheten excess-dekking in aansprakelijkheid. "Bij dat laatste moet je denken aan risicodekking boven 500 miljoen dollar", licht Verhulsdonck toe. "De afkorting ACE staat dan ook voor American Casualty Excess."
Nadat ACE behoorlijk wat kapitaal had opgebouwd, is een ander specialisme gekocht, in de vorm van catastrofeherverzekeraar Tempest Re. "Dat kun je nu nog steeds merken in de manier waarop wij met Brand omgaan. De expertise van Tempest Re wordt bij ons in de groep volop gebruikt."
 
Netwerk
Vervolgens is door ACE een aantal Lloyd's syndicaten gekocht. "Wij hebben sinds het eind van de jaren negentig met Lloyd's Syndicate 2488 (ACE Global Markets) het grootste syndicaat van Lloyd's en licenties om wereldwijd zaken te kunnen doen. Maar dan heb je nog niet zomaar een goed netwerk. En dat heeft ACE in 1999 verworven met de aankoop van een groot deel van Cigna. ACE was toen een bedrijf met in totaal 600 werknemers en het kocht het van oorsprong INA-deel van het fusieconcern Cigna met bijna 9.000 werknemers. Daarmee had ACE zijn wereldwijde netwerk." Door de samenstelling van de portefeuille van Cigna werd ACE meteen ook een belangrijke speler op het terrein van Accident & Health, personenverzekeringen op het gebied van onder meer ongevallen en reis.
"Wij behoren tot de weinige maatschappijen die multinationale verzekeringsprogramma's kunnen uitvoeren. Vandaag de dag heeft ACE dochtermaatschappijen in bijna vijftig landen, met vergunning om in totaal in 140 landen verzekeringsactiviteiten te ontplooien. Er zijn vestigingen in alle West-Europese landen. Deze worden aangestuurd door de ACE European Group in Londen. De vestiging in Rotterdam vormt samen met het kantoor in Brussel de Benelux-organisatie van ACE Europe."
 
Londense faciliteiten
De Benelux-organisatie van ACE telt circa negentig medewerkers, verdeeld over de vestigingen in Rotterdam (65) en Brussel (25). Ze vallen rechtstreeks onder Londen. Het grootste deel van het personeel bestaat uit ervaren underwriters en dito schadebehandelaars. Voor heel veel alledaagse zaken worden de faciliteiten door Londen geboden.
Neem bijvoorbeeld de boekhouding. "Onze afdeling 'Finance' wordt voor heel Europa centraal gestuurd vanuit Engeland. Als er bij ons een betaling wordt gedaan, komt deze gewoon van een Nederlandse bank, maar in feite zijn wij er helemaal niet bij betrokken. Niemand merkt er iets van dat het in Londen wordt geregeld. Dat betekent ook dat onze groep heel efficiënt kan omgaan met één banktegoed, in plaats van de situatie dat alle vestigingen elk een beetje banktegoed hebben."
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor zaken als huisvesting en ICT. Dat is allemaal centraal geregeld vanuit Engeland. Dit lijkt duur maar dat is het niet, verklaart Verhulsdonck. "Natuurlijk zijn er lokaal mensen die bijvoorbeeld veel verstand van ICT hebben, maar het is niet zo dat elke vestiging een ICT-afdeling of een onderhoudsdienst heeft. Bij ICT-problemen kan het in 99% van de gevallen online vanuit Londen worden opgelost."
Dit is volgens Verhulsdonck tekenend voor de efficiency-cultuur die er binnen het ACE-concern heerst. "Ons kostenpercentage is minimaal vijf procent lager dan dat van de best presterende concurrent. Wij hebben, voor een deel, geen last van verouderde systemen, want ACE kon immers in 1985 met een schone lei beginnen. Weliswaar zijn er later tal van maatschappijen overgenomen, maar er is door ons concern altijd veel geld gestoken in moderne administratie- en communicatiesystemen."
 
Digitale dossiers
"Ook in het afgelopen jaar is er enorm geïnvesteerd in ICT. In principe zijn alle underwriting-dossiers en alle schadedossiers digitaal. Onze underwriters kunnen in de hele wereld op hetzelfde moment in het dossier kijken. Er worden op minimaal drie plaatsen back-ups gemaakt, zodat er geen informatie verloren kan gaan. In de Benelux werken de twee vestigingen in feite als een eenheid. De underwriting en de schadebehandeling zijn geconcentreerd in Rotterdam."
Verhulsdonck gaat ook prat op de hoge kwaliteit van de beschikbare risicomanagement-informatie. Hij schrijft dit onder meer toe aan de verworven Lloyd's syndicaten. "Die hadden extreem goede informatie over de portefeuille opgebouwd. Ik kan op elk moment bijzonder gedetailleerde informatie op mijn scherm krijgen." Hij wijst er op, dat bijvoorbeeld in tegenstelling tot de grote Amerikaanse concurrenten de regie binnen het ACE-concern aanzienlijk is gedecentraliseerd. "De beslissingen voor Europa worden echt in Londen genomen."
 
Combined ratio
Dankzij de grote efficiency heeft ACE een voorsprong op de concurrentie, stelt Verhulsdonck. "Wij leveren maatwerk, maar toch zijn onze kosten erg laag." Binnen het concern ACE geldt al van oorsprong dat het verzekeren als zodanig winstgevend moet zijn, dus er mag niet geleund worden op beleggingsinkomsten. "De combined ratio, het schadepercentage plus het kostenpercentage, moet beneden de 100 zijn. Dat is tot en met 2000 altijd zo geweest. Over 2001 kwam deze ratio als gevolg van '11 september' uit op 111. Over 2002 was deze 101,7. Daar zijn echt al onze concurrenten jaloers op, zeker als je in aanmerking neemt dat ons concern in 2002 voor een bedrag van 2,2 miljard dollar extra heeft toegevoegd aan de reserves. In Amerika ontwikkelt de rechtspraak zich namelijk zodanig, dat wij het nodig achtten om onze reserveringen voor oude schades te verhogen. Dat heeft met name met asbest te maken. Over de eerste helft van 2003 kwamen we wereldwijd op 91,1 uit. Het kostenpercentage in Europa is heel laag en voor de Benelux is het nog lager. Toch zie je dat tal van grote verzekeringsconcerns veel moeite hebben om de combined ratio onder de 100 te krijgen."
Over omzetcijfers viel ten tijde van het gesprek niet te praten. Dit had te maken met beursbepalingen waar het concern zich in alle geledingen aan moet houden. Op grond van wat bekend is over 2002 en gezien de expansie van de Nederlandse tak, is de veronderstelling gewettigd dat het premievolume boven de 100 miljoen euro ligt.
 
Goed voorbereid
Volgens Verhulsdonck zit de organisatie van ACE zeer degelijk in elkaar. Hij meet dat onder meer af aan de periode vlak na de klap van 11 september 2001. "De hele verzekeringsindustrie was in rep en roer. Voor ons is er nauwelijks iets veranderd, mede dankzij onze moderne systemen. Binnen een paar dagen wist iedereen binnen ACE wat de situatie was en wat er van ons verwacht werd. Natuurlijk heeft niemand op die gebeurtenis kunnen anticiperen, maar we bleken goed op dergelijke catastrofes voorbereid."
Als ander aspect van de professionele aanpak, brengt Verhulsdonck naar voren: "Het wemelt bij ons in Londen van de actuarissen. Dus je moet op elk product met een goede onderbouwing komen. Elke trend in elk land wordt per branche gevolgd".
Aan volmachten doet ACE niet. "Neen, wij houden de pen in eigen hand. Alle underwriting-beslissingen worden door onszelf genomen. Wij zijn niet per definitie de goedkoopste, maar wij kunnen wel verwijzen naar de 'A+'-rating door Standard & Poor's en AM Best. Die rating is nimmer naar beneden bijgesteld. Ondanks de groei zijn we altijd A+ gebleven."
 
Verbreding
Op de vraag wat ACE momenteel het meest bezighoudt, zegt Verhulsdonck: "Dat is het verbreden van de portefeuille. Op dit moment wordt onze portefeuille nog te veel gedomineerd door Brand en we zoeken de uitbreiding vooral in Aansprakelijkheid".
De drang naar verbreding wordt ook ingegeven door een wetenschappelijke analyse van de golfbewegingen in de concurrentie. Verhulsdonck: "In een situatie van grote concurrentie spreken we van een zachte markt en bij het tegenovergestelde van een harde markt. Het is een gegeven dat er vrijwel nooit op alle terreinen tegelijkertijd sprake is van een harde of zachte markt. Dus als je op een breed terrein actief bent, spreid je ook in dat opzicht het ondernemingsrisico. Momenteel is er in Brand sprake van een minder harde markt terwijl dit in Aansprakelijkheid niet het geval is en al helemaal niet in het segment bestuurdersaansprakelijkheid. Als je het op mondiale schaal bekijkt, zijn er op het terrein van de Financial Lines maar heel weinig aanbieders. Met AIG, Chubb en ACE heb je het wel zo ongeveer gehad".
 
Accident & Health
De divisie Property & Casualty is gefocust op grote 'risicovolumes' (vooral multinationale bedrijven). De divisie Accident & Health, waar Robert Volkert verantwoordelijk voor is, is daarentegen met haar personenverzekeringen gericht op grote groepen individuele verzekerden. Daarbij gaat het wel om groepen die in enig opzicht als collectiviteit gezien kunnen worden, zoals de leden van de 50-plussersorganisatie Anbo of de bezitters van een creditcard van een bekend merk.
 
Vorig jaar kwam de naam ACE in de dagbladkolommen omdat er sprake was van een pinberovingsverzekering voor Anbo-leden. De bij Verhulsdonck aangeschoven Joost Hesselt van Dinter, meldt dat er diverse verzekeringen voor leden van de Anbo zijn ontwikkeld in samenwerking met het management van de Anbo. "De pinberovingsverzekering is op de langere baan geschoven, maar wij zijn er klaar voor", aldus Van Dinter.
Hij wijst op de speciale groepsprogramma's die voor uiteenlopende doelgroepen worden ontwikkeld. "Zo hebben wij voor de KLM een reisverzekeringprogramma gemaakt. Die kent behalve de normale dekkingen ook een dekking voor het missen van je vlucht. Ook voor creditcardmaatschappijen als Interpay en American Express verzorgt ACE reis- en reisgerelateerde verzekeringen. Daarnaast zijn we, in samenwerking met assurantiemakelaar Lippmann, marktleider in de verzekering van studenten die voor een stage naar het buitenland gaan. Alle universiteiten en hogescholen wordt een 'insurancepassport' voor studenten en personeel aangeboden.
 
Beurs/co-assurantie
Wat de houding van ACE ten aanzien van de assurantiebeurs en co-assurantie is? Verhulsdonck: "Wij hebben vanzelfsprekend veel met co-assurantie te maken, want onze veelal grotere contracten kunnen niet door slechts één verzekeraar gedragen worden. Die gaan dus automatisch in co-assurantie. Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs via een beursvloer. Ik zie heel veel heil in het e-ABS, het elektronische Assurantie Beurs Systeem. Onze backofficesystemen zijn daar prima geschikt voor. Ik zie een grote toekomst voor de co-assurantiemarkt. ACE streeft daarbij leiderschap na. Wij zitten ook meestal in een leidende rol of in ieder geval in een rol waarin we voorwaarden en dergelijke kunnen beïnvloeden".
 
Fotobijschrift: Ron Verhulsdonck: "Ik zie heel veel heil in het e-ABS, het elektronische Assurantie Beurs Systeem. Onze backofficesystemen zijn daar prima geschikt voor".
 
Ron Verhulsdonck (39) is opgegroeid in het Noord-Brabantse Uden. Naast een HTS-opleiding volgde hij een studie aan de Hogere Zeevaartschool, omdat "reizen en de zee" hem altijd al hadden getrokken. Op de zeevaartschool kreeg Verhulsdonck als (opgelegde) afstudeeropdracht een rapportage over schepencascoverzekering. Via contacten met rederijen werd hij gewezen op assurantiemakelaardij NASK. Hij raakte daar direct geboeid door het verzekeringsvak. In 1988 begon Verhulsdonck als trainee bij Hudig-Langeveldt. Na bijna vier jaar stapte hij over naar Royal Insurance Global en werd daar eerst risk-engineer voor Europa, Midden-Oosten en Afrika, vervolgens Property Underwriting Manager en later was hij er manager 'Major Accounts'. Begin 2001 volgde de overstap naar ACE Europe, waar hij nu Benelux-manager van de Property & Casualty Division is.

Reageer op dit artikel