nieuws

Abz wil “ouwe zooi” afbouwen

Archief

Bij de presentatie van het jaarverslag wond Abz-directeur Gerrit Schipper er geen doekjes om: “We zijn druk bezig met het afbouwen van de ouwe zooi.” Hij doelde onder meer op de ADN-postbussen en besloten toegang tot het Abz-netwerk waarvan in hoog tempo afscheid wordt genomen. In het derde kwartaal van dit jaar wordt het mogelijk om via elke internetprovider in te loggen op het Abz Atrium, het nu nog besloten verzekeringsintranet.

Bij de openstelling van het Atrium speelt het vernieuwde digitale paspoort een cruciale rol. Dit paspoort regelt tot welke specifieke informatie de bezoeker toegang heeft. De aanbieders van informatie op het Atrium bepalen zelf hun doelgroep: iedereen binnen de branche, alle eigen relaties of een selectie uit eigen relaties. Het grote voordeel voor de afnemers van de informatie is dat zij nu via één internetprovider toegang kunnen krijgen tot elke website.
ADN
Abz wil verder af van de oude X400-postbussen voor het ADN berichtenverkeer. “Op dit moment houden wij nog twee netwerken in de lucht. Dat leidt ertoe dat het berichtenverkeer niet winstgevend is”, aldus Schipper, die graag zou zien dat iedereen overstapt op de internetstandaard voor (e-mail)berichtenverkeer SMTP. “We denken er over om voor de X400-postbussen een conversiefaciliteit in het leven te roepen.” Abz deed dat eerder voor de in 1999 ingevoerde p-views. Schipper verwacht dat over ruim twee jaar iedereen op de internetstandaard voor berichtenverkeer over is.
In zijn toelichting op de jaarcijfers vestigde Schipper verder de aandacht op alle vernieuwingen en nieuwe initiatieven van Abz. Behalve de open community, zoals Schipper de nieuwe toegang tot het Atrium noemt, noemde hij ook de lancering van Polis-in-site. Met deze applicatie wordt het voor tussenpersonen mogelijk om via hun website klanten toegang te verlenen tot de eigen actuele polisgegevens. Daarnaast kunnen klanten zelf mutaties doorvoeren. “En dit ongeacht de systeemhuissoftware waarvan de tussenpersoon gebruikmaakt”, aldus Schipper. De applicatie draait al bij de Bussumse tussenpersoon J.C. Johanknegt, die met software werkt van het systeemhuis Anva.
ISA
Eind dit jaar moet ook het Informatie Systeem Autodata (ISA) operationeel zijn. Op dit moment loopt een proef bij Stad Rotterdam (ASR). Waar verzekeraars nu op alle databases, zoals RDW, FISH, VAR, Audascan, SVP, Eurotax en VGS, apart moeten inloggen, wordt het straks met ISA mogelijk via één loket toegang te krijgen.
ISA wordt ingezet als integraal onderdeel van diverse bedrijfsprocessen bij verzekeraars, zoals het accepteren van autopolissen en schadebehandeling. Het helpt de verzekeraar bijvoorbeeld om snel en op eenvoudige wijze alle relevante en actuele informatie te verzamelen die nodig is om het risico te inventariseren.
Het systeem biedt, behalve een sterk vereenvoudigde benadering van de verschillende databases, tevens de mogelijkheid om ‘intelligentie’ toe te passen. Als bijvoorbeeld de ene database een autoschade signaleert, dan kan ervoor worden gezorgd dat automatisch de FISH-database geraadpleegd wordt met het oog op mogelijke fraude.
Zorg is voor Abz een speerpunt geworden. Dit jaar zal er gestart worden met een e-Care platform. Hierin staat het optimaliseren van claimbehandeling en het zorgproces met behulp van ICT centraal.
Abz heeft ook duidelijke Europese aspiraties. Door het wegvallen van de grenzen gaat Abz International alle producten en diensten van Abz Nederland in het buitenland afzetten. Bij de internationale expansie wordt voor de ontwikkeling en uitvoering in diverse landen gezocht naar strategische samenwerkingsverbanden. Abz heeft geen plannen om in het buitenland vestigingen te openen.
Jaarcijfers
De jaarcijfers die Abz presenteerde gaven geen aanleiding tot verbazing. Het bedrijf zag in het verslagjaar de omzet groeien met 7% naar ruim f 71,5 (66,8) mln. De nettowinst nam fractioneel af tot f 2,71 (2,73) mln. De brutowinst daarentegen steeg met 2,1% naar f 4,33 (4,24) mln. Het eigen vermogen nam toe tot f 11,8 (9,2) mln. Vooral de informatieservices droegen substantieel bij aan de omzetgroei met f 3 mln. Het collectieve budget van het onderdeel Branche Initiatieven nam af met f 1,5 mln tot f 2,0 (3,5) mln. Het streven is om de collectieve investeringen terug te brengen.
Het jaarverslag laat zich niet uitputtend uit over het aantal verstuurde ADN-berichten. Er wordt uitsluitend in algemene zin over gesproken. “Het totale aantal transacties dat door Abz in 2000 is verwerkt is verder toegenomen.” Het aantal bedrijven dat een account heeft op het Atrium groeide naar 5.200. Het aantal medewerkers steeg tot 180 (151).

Reageer op dit artikel