nieuws

ABZ: volgend jaar alleen nog berichtenverkeer via internet

Archief

ICT-bedrijf ABZ streeft ernaar nog dit jaar al het berichtenverkeer via internet te laten verlopen. Daarmee moet de uitwisseling van informatie en het doen van transacties eenvoudiger worden. Verder staat de ontwikkeling van een portaal voor employee-benefits op de rol.

ABZ boekte vorig jaar een winst van e 1,0 mln, een daling van e 0,2 mln ten opzichte van 2000. De omzet steeg met 2% tot e 33,2 (32,4) mln; het bedrijfsresultaat bleef met e 1,7 mln vrijwel gelijk. Oorzaken voor de stagnerende groei zijn de teruggang op de ICT-markt en vertraging in projecten door de invoering van de euro.
ABZ wil geen misbruik maken van zijn monopoliepositie in het elektronisch berichtenverkeer, aldus directeur Gerrit Schipper. “Onze verslaglegging gebeurt volgens de International Accounting Standards (IAS). Dat is belangrijk, omdat we daarmee laten zien dat wij onze positie niet uitbuiten. Onze aandeelhouders hebben de winst toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat zegt wel iets over het vertrouwen. Bovendien ben je pas een monopolist als je je positie uitbuit. En dat doen wij niet.”
Verder heeft ABZ de verhoging van de inkoopkosten (8%) niet doorberekend in de prijs van onder meer het Assurantie Data Netwerk (ADN); die is zelfs gedaald. “Dat hangt ook samen met de bedrijfskosten, die 3% lager zijn, hoewel het aantal medewerkers is gegroeid van 179 naar 212. Wij hebben stelselmatig geïnvesteerd in nieuwe technologieën, die aanzienlijk goedkoper zijn in beheer. Verder hebben we een verandering meegemaakt in de bedrijfscultuur. We letten nu meer op het uitgavenbeleid”, zegt Schipper.
Vliegveld
Op het gebied van procesintegratie vindt een verschuiving plaats van Enterprise Resource Planning naar Community Resource Planning. “Waar het eerst belangrijk was om je eigen middelen goed te organiseren, kijken we nu steeds meer naar hoe je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die je collega of concurrent heeft. Wij zijn de eerste in Europa met dit concept. De vereisten zijn dat je met één stekker en één loket kunt werken. Daarvoor moet je een client-onafhankelijke architectuur bouwen: het moet niet uitmaken of de gebruiker werkt met een desktop-applicatie, een mobiele telefoon of met een browser. Wij noemen die integratie de ‘e-Hub’: een elektronisch trefpunt waar een gemeenschappelijke infrastructuur en diensten naadloos aansluiten op maatwerkoplossingen.” Dat moet allemaal modulair opgebouwd worden met behulp van de Nieuwe ABZ Systeem Architectuur (Nasa). “Je kunt het vergelijken met een vliegveld. Diverse klanten maken als het ware gebruik van de diensten die wij als ‘vliegveld’ aanbieden.”
x-Net
Het x-Net, het internetplatform voor informatie-uitwisseling, moet dit jaar worden voltooid. Belangrijke stap daarin is het volledig vervangen van het ABZ-netwerk door internet. Daarvoor wordt samengewerkt met Intercommit, dat de koppeling verzorgt met de toepassingen van de klanten. Alle diensten, waaronder het berichtenverkeer via ADN, moeten via internet te benaderen zijn. Via ADN moet ook real-time prolongatie mogelijk worden. “Vereiste voor een goede overgang naar internet is makkelijke migratie. Daarbij speelt beveiliging een belangrijke rol”, aldus Schipper. “Veel tussenpersonen hebben nog veel onbeveiligde informatie opgeslagen staan. Hier ligt ook een taak voor NVA en NBVA, maar dat beseffen zij ook.” Door al het berichtenverkeer via internet te laten lopen, kunnen de ADN-tarieven omlaag, zegt Schipper. “We hoeven dan niet meerdere systemen in de lucht te houden”.
Het vorig jaar geïntroduceerde Polis-in-site moet op termijn verder uitgebouwd worden. “Consumenten willen 24 uur per dag bediend worden. Met Polis-in-site hebben zij de mogelijkheid hun polissen in te zien. Daarvoor werken we samen met de internetsite Privver, waar klanten via een eigen postbus gegevens kunnen raadplegen”, aldus Schipper.
Portaal
Voor de zorgsector is samen met internetbedrijf Infomedics een portaal ontwikkeld voor declaratieverkeer tussen zorginstellingen en -verzekeraars. Op termijn zal ook een portaal ontwikkeld worden voor employee-benefits. Daarover is ABZ in gesprek met een aantal verzekeraars. Hoe dat portaal er precies uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel