nieuws

ABZ en IntercommIT gaan samenwerken

Archief

De ICT-bedrijven ABZ (Zeist) en IntercommIT (Amersfoort) gaan samenwerken. De samenwerking spitst zich toe op de nieuwe generatie online berichtenverkeer via internet; via elke willekeurige provider kunnen nu berichten verstuurd worden.

Het oude X-400 postbussensysteem wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats komt online berichtenverkeer via internet. Kon men voorheen alleen berichten versturen via het beveiligde netwerk van ABZ, nu kan men via elke willekeurige internetprovider contact maken en de berichten versturen. “Uiteraard gebeurt dat wel in een beveiligde omgeving”, aldus ABZ-woordvoerster Yvonne Kersten.
Een en ander moet voor het einde van het jaar zijn beslag krijgen. Tot die tijd houdt ABZ ook het postbussensysteem in de lucht. IntercommIT zal de koppeling realiseren tussen de technische infrastructuur van ABZ, onder meer het Assurantie Data Netwerk, en de individuele toepassingen die bij klanten in gebruik zijn.
ABZ verwacht dat tussenpersonen nauwelijks hinder zullen ondervinden van de overgang naar het nieuwe online berichtenverkeer. “Bij de update van hun systeemhuispakket wordt automatisch de nieuwe Atricom-software (= communicatiesoftware) geïnstalleerd op de pc bij de tussenpersoon. Wat de impact is voor verzekeraars wordt momenteel geïnventariseerd”, aldus Kersten. “Het nieuwe ADN-berichtenverkeer moet in ieder geval voor prijsverlagingen gaan zorgen.”
Concurrenten
De samenwerking tussen IntercommIT en ABZ is opvallend. Voormalig ABZ-medewerker Peter Veenman richtte vijf jaar geleden IntercommIT op en ontwikkelde zich tot concurrent van ABZ op het gebied van elektronisch berichtenverkeer. “Toen IntercommIT begon hebben we op een positieve manier samengewerkt met ABZ. Vervolgens introduceerden wij onze dienst Go-Secure voor elektronisch berichtenverkeer. Die dienst hebben wij ook aan ABZ aangeboden. Dat is toen niets geworden en sindsdien opereerden wij als concurrenten van elkaar. Ook in de pers.”
Veenman is blij met de samenwerking. “Wij investeerden veel tijd in de verzekeringsbranche en dat leverde verhoudingsgewijs weinig rendement op. Wij hebben diensten in huis die ABZ goed kan gebruiken en ABZ heeft de relaties waar wij weer dankbaar gebruik van maken.”
ABZ geeft aan dat de samenwerking tot stand is gekomen naar aanleiding van vragen uit de markt. “Wij kregen signalen van klanten die zeiden dat het handiger zou zijn dat ABZ en IntercommIT samen zouden opereren op de assurantiemarkt. Vervolgens zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten en is deze samenwerking tot stand gekomen”, aldus Kersten.

Reageer op dit artikel