nieuws

ABZ en CSC werken samen aan schadebehandeling

Archief

ABZ en ICT-bedrijf Computer Science Corporation (CSC) hebben een intentieverklaring getekend voor internationale samenwerking op het gebied van ondersteuning van het schadebehandelingsproces.

CSC neemt hiervoor het op internettechnologie gebaseerde schadebehandelingssysteem Dantras van ABZ over. Dit systeem biedt de gebruiker een compleet dossier per schadegeval dat online geraadpleegd en aangevuld kan worden.
“Door de gezamenlijke exploitatie van Dantras wordt een belangrijke stap gezet in de verwezenlijking van een internationaal schadebehandelingsplatform. Transactiekosten van schadebehandelingen kunnen aanzienlijk verlaagd worden”, aldus ABZ.

Reageer op dit artikel