nieuws

ABP trekt zich terug als hypothecair geldverstrekker

Archief

Pensioenfonds ABP trekt zich terug als geldverstrekker voor woninghypotheken. Het hypotheekbedrijf ABP Hypotheken gaat op in een nieuwe onderneming Obvion, waarvan Rabobank Nederland voor 70% eigenaar wordt en ABP voor 30%. Rabobank zal in de toekomst alle financieringen voor haar rekening nemen.

“Het niet meer verstrekken van geld voor woninghypotheken is onderdeel van onze gewijzigde beleggingsstrategie, die voorziet in meer zakelijke waarden en een grotere internationale spreiding”, zo licht het ABP de beslissing toe. De hypotheekportefeuille is ongeveer e 12 miljard groot. Ruim e 6 miljard behoort toe aan de portefeuille van ABP Hypotheken, de rest is verstrekt via andere financiële instellingen, zoals Stad Rotterdam. “We doen geen nieuwe funding meer, al zullen we lopende funding-verplichtingen wel nakomen”, aldus ABP-woordvoerder Michel Meijs.
ABP Hypotheken, met een portefeuille van ruim e 6 mld vorig jaar goed voor een marktaandeel van 2%, gaat volledig op in de nieuwe naamloze vennootschap Obvion. Bij ABP Hypotheken, dat uitsluitend hypotheken afzet via tussenpersonen, werken 130 mensen. Het label ABP Hypotheken verdwijnt.
Exact een jaar geleden werd bekend dat het pensioenfonds op zoek was naar een partner om invulling te kunnen geven aan “een robuuste groeistrategie” voor het eigen hypotheekbedrijf. Robuuste groei blijkt in de praktijk dus te betekenen dat het ABP zelf geen geld meer verstrekt. “Maar ons hypotheekbedrijf krijgt door de samenwerking met Rabobank een uitgelezen mogelijkheid om te groeien.”
Rabobank
Het nieuwe Obvion gaat, vanuit Heerlen, alleen zaken doen met het intermediair. Naast hypothecaire leningen gaan eenvoudige financiële adviesproducten tot het assortiment behoren. Obvion kan in het tweede kwartaal van dit jaar operationeel zijn en zal zich dan bezighouden met: marktbewerking, distributie, financiering en beheer van woninghypotheken.
Rabobank wordt de geldverstrekkende instelling achter Obvion en brengt verder productinhoudelijke kennis en ervaring in, en kennis van verwerkingsprocessen van hypotheken. “Wij zijn hier heel blij mee. Het is voor ons een uitgelezen mogelijkheid om hypotheken via het intermediaire kanaal te gaan afzetten. ABP heeft daar natuurlijk veel expertise in.”
Rabobank is met een marktaandeel van circa 23% marktleider op de Nederlandse hypothekenmarkt. Eind vorig jaar bedroeg de omvang van de portefeuille e 78 mld. Rabobank-hypotheken worden vrijwel uitsluitend door de circa 370 lokale Rabobanken verkocht.

Reageer op dit artikel