nieuws

Abonnement op vermogensbeheer

Archief

IVM Vermogensbeheer (Amsterdam) biedt klanten van tussenpersonen voor e 100 per maand vermogensbeheer.

IVM noemt de dienst ‘Echtvermogen’, waarbij op basis van een klantprofiel en de levenscyclus een strategie wordt uitgestippeld voor de opbouw van vermogen. Bij het naderen van de einddatum wordt de beleggingsmix automatisch en in stappen minder risicovol. Gelden worden belegd in de vijf beleggingsfondsen van IVM zelf, waarvoor 0,75% aan- en verkoopkosten in rekening worden gebracht. Additionele kosten betreffen de provisie voor het intermediair: van 0% tot maximaal 5%.

Reageer op dit artikel