nieuws

ABN Amro bereikt als verzekeraar een plafond

Archief

Delta Lloyd krijgt een belang van 51% in ABN Amro Verzekeringen. De bank zegt op verzekeringsgebied haar plafond te hebben bereikt en ziet in het assurantiebedrijf niet langer een volwaardig bedrijfsonderdeel. Delta Lloyd verkneukelt zich bij de gedachte dat straks haar verzekeringen in 650 kantoorpanden van ABN Amro op de toonbank liggen, exclusief.

De joint-venture krijgt om boekhoudkundige redenen – “verzekeraars denken in premievolume, banken in brutomarges” – geen aandelenverdeling van 50%/50% maar één van 51%/49%. De cijfers van ABN Amro Verzekeringen worden om die reden geconsolideerd in die van Delta Lloyd, waardoor in premietermen de vierde verzekeringscombinatie van ons land ontstaat. Het concern Delta Lloyd (inclusief Ohra en Nationaal Spaarfonds) heeft nu – op basis van cijfers over 2001 – een marktaandeel van 7,5%. Samen met ABN Amro (marktaandeel 2,1%) komt de brutopremieomzet op e 4.122 mln: net achter Aegon en net voor Achmea.
Zowel bij de levensverzekeraars als bij de schadeverzekeraars bezet Delta Lloyd straks de vierde plaats. In Leven is de premieomzet e 2,5 mld, waarvan e 1.855 mln van Delta Lloyd en e 705 mln van ABN Amro. In Schade is die omzet bijna e 1,6 mld, waarvan e 1.361 mln van Delta Lloyd en e 201 mln van ABN Amro.
Top-10 verzekeringsconcerns brutopremie marktaandeel in e mln in % ING 7.168 16,8 Fortis 5.345 12,5 Aegon 4.164 9,7 Delta Lloyd/ABN Amro 4.122 9,6 Achmea 4.108 9,6 Rabobank 3.444 8,1 SNS Reaal 1.530 3,6 Allianz 1.354 3,2 AXA 1.191 2,8 Swiss Life 1.021 2,4
Beloning
Voor de meerderheid van de aandelen in en de zeggenschap over ABN Amro Verzekeringen – directievoorzitter wordt Delta Lloyds Freek van Leeuwen (zie kader) – betaalt Delta Lloyd in contanten een bedrag van e 262,5 mln. Verder wordt, afhankelijk van de beoogde omzetdoelstellingen, in de komende vijf jaar nog eens e 25 mln bijgeschreven op de rekening van de bank. Delta Lloyd heeft een achtergestelde lening gesloten bij het Britse moederbedrijf Aviva om de koopprijs te betalen.
De twee partners hebben overigens al afspraken gemaakt over de provisies die ABN Amro als intermediairbedrijf tegemoet kan zien. Opvallend is dat afsluitprovisie daar onderdeel van uitmaakt. Opvallend, omdat Delta Lloyd een jaar geleden aankondigde over te willen stappen op doorlopende provisie als enige beloningsvorm bij levensverzekeringen. Een voorwaarde voor een gezonde huishouding en passend bij de adviseursrol van het intermediair waren toen de argumenten. “De nadruk in de provisieafspraken met ABN Amro ligt wel op doorlopende provisie”, stelt Delta Lloyd-directievoorzitter Niek Hoek. “Maar er is geen sprake van uitbanning van afsluitprovisie.”
Plafond
Reden voor de gedeeltelijke verkoop van het verzekeringsbedrijf is volgens de officiële lezing van de bank dat klanten nu een breder en beter verzekeringsproduct kan worden geboden. In een toelichting na afloop van de persconferentie kwam Floris Deckers, directievoorzitter van ABN Amro Nederland, dichter bij de werkelijkheid. “We hebben het bedrijf vanaf scratch opgebouwd. We zijn enorm hard gegroeid, maar op een gegeven moment voel je dat je het plafond bereikt.”
ABN Amro Schade ging in 1990 van start, het levenbedrijf werd in 1993 opgericht. Twee jaar later volgde de verhuizing naar Zwolle, waar het assurantiebemiddelingsbedrijf al was gevestigd. In 1996 werd verzekeren tot hoofdactiviteit van de bank verheven, die toen een volledig dienstenpakket (bankproducten, vermogensbeheer, verzekeringen) aan haar klanten wilde bieden. Die visie, nota bene door toenmalig directielid en huidig topman Rijkman Groenink gepresenteerd in het plan ‘Op weg naar 2000’, blijkt flink gewijzigd. Althans, ABN Amro wil geen risicodrager meer zijn, maar beperkt zich in verzekeringen tot belegger (49% van de aandelen) en intermediair.
Beste voorbeeld
Het plafond waar ABN Amro het hoofd tegen stoot, laat zich vooral voelen op het gebied van kennis en automatisering. Deckers kijkt daarom met jaloezie naar de combinatie Rabobank/Interpolis. “Dat is het beste voorbeeld van bankverzekeren. Maar Interpolis was dan ook een bestaand verzekeringsbedrijf met jarenlange ervaring, dat nauw is gaan samenwerken met het Rabo-bankbedrijf. Wij gaan nu hetzelfde doen en daarvoor hebben we een partner als Delta Lloyd nodig.” Volgens Deckers heeft ABN Amro al enkele jaren naar deze oplossing gekeken en was Delta Lloyd daarbij telkens in beeld. “De cultuur past bij die van ons.”
Deckers vindt dat ABN Amro Verzekeringen goede prestaties heeft geleverd met lijfrenteverzekeringen. “Een spaarvervangend product en dat ligt dus dicht tegen de bank aan. In pensioenen en zeker op schadegebied is onze omvang echter te klein gebleven.” Deckers verwacht dat de producten van Delta Lloyd in die segmenten voor een enorme groei kunnen zorgen. “Het eerste jaar zul je daarvan nog weinig merken, maar als de organisatie eenmaal staat, verwacht ik voor ABN Amro Verzekeringen binnen twee jaar volumestijgingen van 100% tot 150%.”
Werkgelegenheid
Om die reden hoeft het personeel niet voor een verlies van arbeidsplaatsen te vrezen. “Op termijn voorzie ik een toename van de werkgelegenheid”, aldus Delta Lloyd-topman Hoek. ABN Amro blijft in Zwolle gevestigd; de bouw van het nieuwe hoofdkantoor gaat vooralsnog gewoon door. Van de huidige 750 medewerkers van ABN Amro Verzekeringen kunnen er 600 tot 650 op vrijwillige basis de overstap maken naar de nieuwe joint-venture. Het werk blijft wellicht hetzelfde, de arbeidsvoorwaarden niet. Om het verschil tussen de huidige condities van ABN Amro en de toekomstige arbeidsvoorwaarden van Delta Lloyd te overbruggen, betaalt de bank het overstappende personeel een eenmalige compensatie. Verder is gedurende twee jaar een ‘terugkeergarantie’ van kracht.
Delta Lloyd wil de systemen van ABN Amro Verzekeringen op termijn wel integreren in haar eigen administratieve platforms. Momenteel wordt gewerkt aan een shared service center op het gebied van schadebehandeling – een joint-venture van Delta Lloyd en Pinkroccade in Arnhem (160 medewerkers). Eenzelfde administratieve eenheid is – waarschijnlijk in Den Haag – voorzien op het gebied van zorgverzekeringen. De verwerking van hypotheken is uitbesteed aan Stater.
Drie kanalen
Volgens Niek Hoek past de acquisitie perfect in de distributiestrategie van Delta Lloyd. “We beschikken nu over het gewenste derde distributiekanaal. Naast Delta Lloyd voor het intermediair en Ohra voor directe klantbenadering hebben we nu een bankkanaal.” ABN Amro beschikt over 570 bankshops en tachtig advieskantoren; het klantenbestand telt vijf miljoen namen. Vooral voor wat betreft schadeverzekeringen voorziet Hoek “een enorm potentieel”.
Hij kan niet genoeg benadrukken dat de drie distributiekanalen strikt gescheiden zullen blijven. “Bij het intermediair zijn al eerder vraagtekens gerezen toen wij Nuts/Ohra overnamen. Die vrees bleek ongegrond: ik heb nog nooit een klacht van een tussenpersoon hierover ontvangen. De belangen van het intermediair zijn ook nu niet in het geding.” Hoek heeft gevoel voor overdrijving. “Op termijn is deze samenwerking zelfs voordelig voor het intermediair. Voordelen in de backoffice kunnen wij ten goede laten komen aan het intermediair en diens klanten.”
Onder het intermediair schaart Delta Lloyd ook kantoren van bijvoorbeeld ING Bank of Rabobank. “En dat blijft zo. ABN Amro gaat exclusief Delta Lloyd-producten verkopen, wij blijven via meerdere kanalen verkopen.”
Van Leeuwen aan het roer
De nieuwe directievoorzitter van ABN Amro Verzekeringen wordt Freek van Leeuwen (57). Hij is sinds 1975 werkzaam voor Delta Lloyd. Zijn laatste klus betrof de reorganisatie en integratrie van zorgverzekeraar Nuts in Delta Lloyd. Delta Lloyd-topman Niek Hoek verwacht dat nog “enkele tientallen mensen” met Van Leeuwen zullen meeverhuizen naar Zwolle. “Voor de loopbaankansen van ons personeel is dit ook een mooie samenwerking. Tussen de drie onderdelen (Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro) kan personeel worden uitgewisseld.
Wat er met de zittende directie van ABN Amro gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het gaat om Jan-Berend Heukensfeld Jansen (voorzitter), Maarten Teeuwisse (Leven), Leo van Herk (Schade) en Gilbert Pluym (Financiën). Heukensfeld Jansen zal in elk geval de overgang naar de joint-venture begeleiden en neemt daarna zitting in de directie van ABN Amro Nederland.
Freek van Leeuwen
NBVA is kritisch
Intermediairorganisatie NBVA zegt de samenwerking tussen Delta Lloyd en ABN Amro met argusogen te bekijken. Dit ondanks de verzekering van Delta Lloyd dat de intermediaire belangen gewaarborgd zijn. “Onze leden hebben slechte ervaringen met ABN Amro, zeker met betrekking tot het portefeuillerecht”, aldus de NBVA. Collega-standsclub NVA hecht meer waarde aan de toezegging van Delta Lloyd. “Wij zijn niet bang dat de drie distributiekanalen door elkaar heen gaan lopen.”

Reageer op dit artikel