nieuws

Aanvullend bedrijf DSW maakt wederom e 3 mln winst

Archief

De aanvullende verzekeraar van DSW heeft maakte vorig jaar wederom ruim e 3 miljoen winst. Het ziekenfonds kwam in de rode cijfers.

Het particuliere bedrijf van DSW, dat uitsluitend aanvullende ziekenfondsverzekeringen voert, had in 2002 een brutopremie-inkomen van e 23,4 (18,6) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e 2,6 (0,7) mln en het nettoresultaat op e 3,3 (3,2) mln. Het eigen vermogen van de verzekeraar bedroeg e 42,3 (39,5) mln.
Ziekenfonds DSW had eind vorig jaar 232.024 (229.994) verzekerden, van wie 95% (96%) aanvullend was verzekerd. De opbrengsten bedroegen e318,3 (294,5) mln, waarvan e 28,6 (24,5) mln aan nominale premie. Het technisch resultaat zakte van e 5,9 mln naar e-7,0 mln. Het nettoresultaat daalde van e 6,1 mln naar e-7,0. Het eigen vermogen kwam uit op e 31,7 (39,7) mln. Het ziekenfonds voert de administratie voor SR-Zorgverzekeraar, het ziekenfonds van Stad Rotterdam.
DSW voert sinds 1999 onder eigen label particuliere ziektekostenpolissen waarvoor Stad Rotterdam het risico draagt. Vorig jaar waren er 5.757 (4.416) van zulke polissen. DSW beraadt zich al een paar jaar op de mogelijkheid zelf het risico voor hoofdverzekeringen te dragen. DSW bemiddelt verder voor reisverzekeringen van de Europeesche en voor schade- en levenproducten van voornamelijk Stad Rotterdam. Het bemiddelingsbedrijf had een inkomen van e 1,4 (0,8) mln en een nettoresultaat van e 0,4 (-0,2) mln.

Reageer op dit artikel