nieuws

Aanklacht in Tros Radar over zwartwerken maakt weinig los

Archief

Als consumentenrubrieken op televisie de schijnwerper op een al dan niet vermeende misstand richten, leidt dat soms tot veel onrust. Daarom is de vraag gerechtvaardigd: wat zijn de effecten van de beschuldigen in Tros Radar (28 oktober) over het stimuleren van zwartwerken door verzekeraars? Twee weken later kan de voorlopige conclusie zijn, dat het een storm in een glas water is geweest. Een registratie van de gebeurtenissen.

De uitzending ging niet over zwartwerken in het algemeen, maar over het tegen betaling inschakelen van familieleden/kennissen of meer pure zwartwerkers door letselschadeslachtoffers die noodzakelijke klussen in en rondom eigen woning niet zelf kunnen uitvoeren.
In Radar kwamen vooral de advocaten mr. J.F. Schultz en mr. W.G. Verkruisen aan het woord. Schultz noemde het “eerder regel dan incident” dat verzekeraars het inschakelen van kennissen stimuleren. “Zo het niet een kwestie van aandringen is, is het toch minimaal een kwestie van suggereren.”
Op de vraag van de presentatrice welke verzekeraars dit doen, antwoordde Schultz: “Centraal Beheer, Nationale-Nederlanden, Aegon… Ach, ze doen het eigenlijk allemaal”. Hij kwam met een voorbeeld waarin Aegon als aansprakelijkheidsverzekeraar betrokken was. “Heb je een kennis die dat voor je kan doen?”, was het slachtoffer voorgehouden. Op de ingediende officiële offertes zou nooit zijn gereageerd. Uiteindelijk werd in de correspondentie met de schadebehandelaar van Aegon gesproken over vierhonderd uur aan “werkzaamheden buiten het fiscaal regiem”.
Werkelijk bizar was een voorbeeld van Verkruisen. Daarin was nota bene aan een belastinginspecteur voorgesteld om “een mannetje” in te schakelen om enkele klussen op te knappen.
Reacties Verbond
In een eerste reactie had het Verbond van Verzekeraars volgens Radar gesteld: “Als dit zo zou zijn, dan is dat onacceptabel. Wij hebben een gedragscode en die schrijft voor – voorzover dat nog niet evident is – dat verzekeraars zich aan de wet moeten houden”. Radar zou later door een voorlichter van het Verbond zijn teruggebeld met de volgende opmerking: “Ik heb het nagevraagd bij de mensen die er verstand van hebben. Er is hier niets bekend over aandringen op zwartwerken”.
Vervolgens hadden de programmamakers het Verbond met hun bevindingen geconfronteerd. Hierop zou de reactie zijn geweest. “Wij geloven het gewoon niet. We komen alleen in de benen als er iets aan de hand is.” Presentatrice Antoinette Hertsenberg kwalificeerde dit als een dooddoener.
Hertsenberg vertelde verder, dat ze uitvoerig contact had gehad met het hoofd Communicatie van Aegon. Er zou gezegd zijn dat in het eerste gesprek met letselslachtoffers wordt gevraagd ‘Ken je iemand die dit werk voor je kan doen?’. Hertsenberg noemde dit in de uitzending “de crux van de zaak”: er wordt onomwonden gesuggereerd om de problemen in de kenniskring op te lossen.
Op het tv-scherm kwam vervolgens een schriftelijk standpunt van Aegon in beeld: “Aegon stuurt niet aan op zwartwerken. Dit doen wij niet en willen wij niet. Dat geldt dus ook voor de bureaus die voor ons werken”. Dit standpunt van Aegon liet volgens Hertsenberg onverlet, dat Aegon niet ontkent dat zwartwerken wordt vergoed.
Kamervragen
Vervolgens kwam Tweede-Kamerlid Boris Dittrich (D66) aan het woord. “Dit is uitlokking tot wetsovertreding”, was zijn visie naar aanleiding van de door beide advocaten naar voren gebrachte voorbeelden. Hij kondigde aan schriftelijke vragen te gaan stellen aan de minister van Justitie. Dat voornemen voerde hij ’s anderendaags uit. “Bent u bereid het Openbaar Ministerie te verzoeken een strafrechtelijk onderzoek in te laten stellen naar de beweerde praktijken dan wel de Inspecteur der Belastingen te vragen een fiscaal onderzoek in te stellen?”, wil Dittrich weten.
In de radio-uitzending van woensdag 30 oktober kwam Tros Radar terug op het ‘zwartwerken’. Ard Westerink verklaarde desgevraagd, dat bij zijn Vereniging van Letselschadeslachtoffers enkele tientallen reacties waren binnengekomen naar aanleiding van de tv-uitzending. Het onderwerp werd opvallend snel afgehandeld.
Forum
Het ‘zwartwerken’ leidde tot een naar verhouding bescheiden aantal reacties op het internetforum van Radar. Ene R.R. van Maanen schreef: “Vorig jaar juni werd mijn echtgenote van achteren aangereden door een andere automobilist, deze was verzekerd bij Delta Lloyd. Mijn echtgenote liep hierbij een zeer ernstige whiplash op, waardoor zij totaal niet meer kon functioneren, zowel op haar werk als in het gezin. Er is toen afgesproken, door een medewerkster van GAB Robins dat wij een hulp in de huishouding mochten inhuren, maar dan wel op een zo’n goedkoop mogelijke manier. Als wij iemand wisten die voor een zacht prijsje ons zou willen helpen, dan zou Delta Lloyd hier niet moeilijk overdoen en konden we tussen de twaalf en vijftien uur per week declareren bij hen. Zij gingen akkoord met een hulp voor toen nog ( 15 per uur. Nu, bijna anderhalf jaar later wordt het waarschijnlijk te duur voor ze en hebben ze een (onafhankelijk) bureau ingehuurd om te kijken hoeveel hulp er werkelijk nodig is. Tot onze verbazing komen ze nu ineens tot een heel andere verdeling, maar willen ze wel dat we onze hulp (zwart) in dienst houden. Dat mijn echtgenote bij bijzondere beschikking is afgekeurd (voor 80 tot 100%) daar hebben ze niets mee te maken. Een keuringsarts van Cadans beslist maar raak volgens hen en dat zou niet bindend zijn(…)”
Boter op het hoofd
Maar niet iedereen viel de verzekeraars aan. Carl Dekker reageerde op de forumpagina: “Met verbazing toch wel een stukje van dit eenzijdige onderwerp gevolgd. Wat hebben we toch allemaal weer een hoop boter op ons hoofd mensen. Tjonge, jonge. Als de Nederlanders terugkomen van vakantie regent het weer schademeldingen van vermiste apparatuur en nog een heleboel meer. Maar nu komen er weer nieuwe varianten bij, want je kunt nu een laptop declareren bij de studentenverzekering als je even een tijdje niet meer naar school kunt. Zelf heb ik een leuk voorbeeld van misbruik door letselschade vanwege een auto-ongeluk. Meneer draagt een kraag en zit in de WAO, maar tijdens de verhuizing droeg deze meneer de zwaarste meubels en dergelijke zelf de gehuurde vrachtauto in. Maar ja, op deze manier hebben ze nu twee inkomens en een vaste oppas thuis en je krijgt nog geld toe ook. Er wordt al ontzaglijk veel misbruik gemaakt van de premies die wij moeten ophoesten, maak daar maar eens een item over. Dan kunnen de premies meteen een heel stuk omlaag. En de mensen die er echt recht op hebben kunnen dan sneller en beter geholpen worden. En: nee, ik werk niet voor een verzekeringsmaatschappij.”
Een onder de naam ‘Meisje’ zeer actief Forum-deelneemster schreef: “Ik moet toch even zeggen dat Radar erg dom bezig is geweest. Als men met bewijzen bij het Verbond van Verzekeraars was aangekomen, dan zouden die wél actie hebben ondernomen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gewoon gebeld en gevraagd om een reactie. Ja, dan zegt het Verbond ook dat ze er niets aan doen. De kwaliteit van de uitzendingen van Radar zijn de laatste tijd wel erg in niveau gedaald. Mensen die in een bepaald wereldje werken dat ‘aangepakt’ wordt, lachen zich een ongeluk om dat gestuntel van die redactie. En het gaat Radar om precies hetzelfde waar ze al die bedrijven van betichten: geld. Want hoe meer kijkcijfers, hoe meer geld.” ‘Meisje’ voegde hier later nog aan toe: “En ik werk wél bij een verzekeringsmaatschappij!”
Boris Dittrich: “Dit is uitlokking tot wetsovertreding”.

Reageer op dit artikel