nieuws

Aandelenlease populair product in Levob-winkel

Archief

De aandelenleaseproducten van Levob – het Hefboom Effect en voor kinderen de Fun(d)racer – hebben vorig jaar gretig aftrek gevonden. De productie verdrievoudigde bijna tot e 76,1 mln. Aandelenlease zorgde daarmee bij Levob voor een welkome aanvulling op de omzet.

Het boekjaar 2001 leverde voor het verzekeringsbedrijf van Levob een premiestijging van 7% op tot e 227,8 (213,6) mln. Verantwoordelijk daarvoor was de leventak, dat een sterke stijging van afkopen en premievrijmakingen (in verband met het nieuwe belastingstelsel) wist goed te maken met nieuwe productie. De productie van levensverzekeringen tegen periodieke premie steeg met 42%, terwijl de koopsompolissen 29% meer premie opleverden. Uitgedrukt in een totaalcijfer komt de brutoproductie uit op e 20,3 (14,3) mln; netto resteert e 6,3 (5,4) mln.
Bij een brutopremie-inkomen van e 161,2 (143,9) mln (+12%) behaalde Levob Leven een resultaat vóór belastingen van e 9,2 (9,8) mln. Extra investeringen in de paradepaardjes Levob Allure Plan (voor de particuliere markt) en Levob Goodview (voor de collectieve markt) drukten de winst, evenals de fors negatieve beleggingsresultaten. “In 2001 heeft een grote nadruk gelegen op het verbeteren van de primaire processen en de performance. Levob heeft fors geïnvesteerd (…) om zeer korte doorloop- en levertijden te kunnen garanderen; zwart op wit vastgelegd in service level agreements.”
Het onderdeel Twenteleven – de oude Vie d’Or-portefeuille – was goed voor e 11,2 (14,3) mln premie en een brutoresultaat van e 1,9 (3,0) mln.
Levob Bank
Investeringen in administratieve systemen drukten de brutowinst van het bankbedrijf evenzeer: e 1,6 (3,2) mln. Het uitstaande krediet steeg met 13% tot e 390 mln, waarvan e 313,7 (265,8) mln aan particulieren (+18%). De productie Consumptief Krediet, waarin begrepen Aandelenlease, nam met 73% toe tot e 132 (76) mln. De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan de aandelenlease: die productie bedroeg e 76,1 (27,7) mln.
De productie Hypotheken was licht hoger op e 101,3 (99,7) mln. Het belegde vermogen in de beleggingsfondsen van Levob steeg met 17% tot e 130 mln. Het spaarbedrijf dikte 10% aan tot e 211 (192) mln, waarvan e 73 (69) mln voor bedrijfssparen.
Schadebedrijf
De activiteiten uit schadeverzekeringen leverden weinig schokkende veranderingen op. De brutopremie-omzet en het technische resultaat bleven vrijwel gelijk op e 55,4 (55,3) mln respectievelijk e 2,4 (2,4) mln.
Een sanering in de portefeuille ziekteverzuimverzekeringen zorgde in de branche Ongevallen/Ziekte voor een 5% lagere premie-omzet van e 27,8 (29,1) mln en een beter technisch resultaat van e 1,5 (1,0) mln. De resultaten in de andere branches waren als volgt: Motorrijtuigen e 15,1 (14,2) mln premie en e -0,2 (0,9) mln resultaat; Brand e 7,2 (6,9) mln premie en e -0,3 (-0,8) mln resultaat; Overige e 5,3 (5,1) mln premie en e 1,4 (1,3) mln resultaat.
Bungalowparken
De nettowinst van het gehele Levob-bedrijf daalde met 19% tot e 11,1 mln. In die winst zit een buitengewone bate begrepen van e 2,9 mln, als gevolg van een vrijval van in 1996 en 1997 getroffen voorzieningen voor zakelijke kredieten. Het betreft leningen en participaties in bungalowparken in binnen- en buitenland uit de tijd van de OV Bank. Die kredieten leverden Levob in het verleden een verlies van zo’n e 40 mln op.
Ineke Banus in 1998 naast mascotte Rocky Mountain. Hij zou aandelenleasende kinderen, van 9 tot 14 jaar, naar de toppen van de aandelenkoersen moeten leiden.

Reageer op dit artikel