nieuws

Aanbeveling huishoudelijke hulp van Platform Personenschade

Archief

Om de eerste fase van de afhandeling van een letselschadedossier te versoepelen, heeft het Nationaal Platform Personenschade (NPP) nu ook een aanbeveling ontwikkeld over de vergoeding van huishoudelijke hulp in de eerste zes weken na een verkeersongeval.

Naleving van de aanbeveling houdt in dat er door/voor het verkeersslachtoffer op zeer korte termijn huishoudelijke hulp geregeld kan worden. Ook achteraf zullen er minder discussies zijn, omdat er een maximum bedrag is afgesproken en de richtlijn behoorlijk is afgebakend. De nieuwe richtlijn geldt zowel voor verzekeraars als voor belangenbehartigers van slachtoffers.
De aanbeveling is ingegaan op 1 november en is van toepassing op de ongevallen die na deze datum hebben plaatsgevonden. Een week wordt gelijkgesteld aan zeven dagen en de maximale periode waarvoor deze aanbeveling geldt, is zes weken. Periodiek zal, op basis van het prijsindexcijfer van het CBS, worden bekeken of aanpassing van het normbedrag noodzakelijk is.
Definities
Onder ‘Huishoudelijke hulp’ wordt verstaan: de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen doen, verzorging van (kleine) kinderen et cetera, met uitzondering van de zelfredzaamheid. ‘Zelfredzaamheid’ staat omschreven als ‘persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen’.
De aanbeveling is als volgt afgebakend. Het gaat om mantelzorg (zorg door familie, vrienden, kennissen) en om acuut gewenste en verleende hulp in de huishouding voor werkzaamheden die vóór het ongeval door de benadeelde zelf werden verricht. Het gaat hierbij overigens niet om verzorgende en verplegende taken.
Verder gaat het om een overbruggingsperiode, van maximaal zes weken, waarin er nog geen professionele hulp geregeld is. Na de periode van zes weken wordt uitgegaan van de concrete situatie en is deze richtlijn niet meer van toepassing.
Onder de aanbeveling vallen alle huishoudelijke taken, waaronder bijvoorbeeld het verzorgen van de kinderen, boodschappen doen en het verzorgen van huisdieren. Het bieden van professionele kinderopvang valt niet onder deze aanbeveling.
De bedragen
Als het letselslachtoffer niet in staat is tot enige vorm van huishoudelijk werk, geldt als weekvergoeding e 168 indien er inwonende kinderen zijn, respectievelijk e 112 zonder inwonende kinderen. In de overige situaties is het weekbedrag e 96 bij inwonende kinderen, respectievelijk e 80 zonder inwonende kinderen.

Reageer op dit artikel