blog

Grenzen verleggen voor ‘schrijnende gevallen’?

Archief 5102

Grenzen verleggen voor ‘schrijnende gevallen’?

Het ijzeren gordijn – 1 oktober 2007

Wat maakt het nou uit op welke datum je een bepaalde training hebt gevolgd? Als dit programma nou 100% het programma was waarmee je aan de eisen kon voldoen? Tja, hoe arbitrair de uiterste datum ook is gekozen, nu (bijna negen jaar na het verstrijken van de datum) kan die niet meer gewijzigd worden. De gewraakte datum waarover ik het heb is natuurlijk 1 oktober 2007. Waarom komen eigenlijk alleen diploma’s en certificaten die vóór 1 oktober werden behaald in aanmerking voor een gelijkstelling? In 2006 en 2007 was er ook sprake van een overgangstermijn. Naar de Wft-diploma’s, zoals die toen werden geïntroduceerd. In die periode kon je via een inhaalprogramma (Beleggen of Consumptief Krediet) je diploma actualiseren. Tót 1 oktober.

En wat blijkt nu in 2016? Bijvoorbeeld dat je óp 1 oktober 2007 het inhaalprogramma Beleggen hebt gevolgd, terwijl dit voor 1 oktober had moeten zijn. Samen met een collega trouwens. En van hem is het omwisseldossier nota bene al wél goedgekeurd. Dat is toch onrechtvaardig? Is hier geen sprake van rechtsongelijkheid? Nee, dit is een omwisseldossier dat ten onrechte is goedgekeurd. Een grensrechter die z’n vlag naar beneden heeft gehouden. Een menselijke beoordelingsfout. Rechtsongelijkheid zou juist ontstaan als je nu, met terugwerkende kracht de grens alsnog oprekt. Want inmiddels hebben honderden diplomahouders die toen in dezelfde situatie zaten ervoor gekozen dit probleem op te lossen door via een nieuw Wft-examen het benodigde diploma te behalen.

Elke oplossing creëert het volgende probleem
Of neem het volgende voorbeeld. Aanvankelijk kon je een Assurantie B-diploma alléén als geheel diploma omwisselen. Dus wie beide deelcertificaten Particulieren en MKB kon overleggen, had toch pech. Dat was raar. Het ministerie heeft, op advies van het CDFD, inmiddels besloten dat de deelcertificaten toch voor gelijkstelling in aanmerking komen (als je ze allebei hebt dus!). Onder de voorwaarde dat tussen het behalen van beide certificaten hooguit vijf jaar en één maand ligt.

Dat is een sympathieke en begrijpelijke versoepeling. Maar ook eentje die perfect aantoont dat het oplossen van het ene probleem, het creëren van het volgende probleem is. Wij krijgen een omwisseldossier ter beoordeling waar de twee deelcertificaten Particulieren en MKB worden aangeleverd. En je raadt het al: tussen het behalen van het certificaat Particulieren en het certificaat MKB ligt vijf jaar en twee maanden. Die periode van vijf jaar en één maand is – wederom – arbitrair. Maar moeten we er dan nu zes jaar van maken? Er is gewoon geen oplossing die alle grensgevallen naar ieders tevredenheid zal oplossen. De enige consequentie van verleggen is dat die grens dan voor net weer andere gevallen vervelend uitpakt.

Kortom: als het gaat om de uiterlijke aanleverdatum van je omwisseldossier en/of de datum waarop je bepaalde certificaten in het verleden behaald diende te hebben, reken niet op coulance of versoepelingen.

Wat te doen als je aan de verkeerde kant van de grens zit? Schade beperken!
Mocht je het nog niet hebben geregeld, dan is het eerste dat je te doen staat je behaalde (gelijkgestelde) diploma’s en certificaten laten controleren door een erkende exameninstelling. Deze controle op je oude diploma’s en certificaten is cruciaal bij het omwisselen naar nieuwe Adviseur diploma’s. Dit is ook het moment dat zulke grensgevallen aan het licht komen. Dit is dan natuurlijk geen leuk verhaal, alleen wel het reële verhaal. En stel dat je net in zo’n situatie zit. Dan weet je in elk geval dat je géén PEplus-examens meer moet gaan doen. En hoeveel tijd je nog hebt om via Wft-examens de benodigde Adviseur diploma’s te halen. Als je daar eind december achter komt moet je vanaf 1 januari ook aan de studie. Adviseren is er dan even niet bij. Lijkt me reden genoeg om nu in actie te komen?

Reageer op dit artikel