blog

In Europa

Archief

Hoe ligt verzekerend Europa erbij? Om die vraag te beantwoorden, ging ik vorige week vrijdag naar Amsterdam waar in Hotel Krasnapolsky iedereen die er op Europees niveau en op het wereldtoneel een beetje toe doet als het om de verzekeringsindustrie gaat, zich verzameld had om te ‘congresseren’ over een aantal belangwekkende internationale thema’s.

De klant speelde slechts een bijrol. Noch op de lippen van de keynote sprekers, noch op die van de panelleden tijdens de discussierondes, lag het woord klant bestorven. In plaats daarvan maakten de meeste sprekers zich vooral druk over techniek en wet- en regelgeving. Solvency II stak daar met kop en schouders bovenuit.
Opmerkelijk vond ik verder dat een peiling ter plekke (via stemkastjes) uitwees dat verzekeraars zelf fiscale prikkels en langs wetgeving gereguleerde legitimatie voor verzekeringsproducten, prevaleren boven de legitimatie om verzekeringsproducten te ontwikkelen en te verkopen vanuit de klantvraag. 
Daarmee bevestigde het congres het imago dat verzekeraars vooral technocraten zijn. Een beeld waar de sector zich toch niet in zou moeten willen herkennen. Een beeld ook waarvan ik vind dat Nederland in gunstige zin bij afsteekt. Vooral omdat we er in ons landje – door schade en schande wijzer wordend – ervan doordrongen raken dat het klantbelang in alles het leidende principe is. 
De bijdrage van Tom Kliphuis (ceo Nationale-Nederlanden) was daar een goed voorbeeld van. Indringend vroeg hij internationaal aandacht voor de uitdagingen van vergrijzing en ontgroening en vooral de impact daarvan op mens en economie. En dat was niet aan dovemansoren gericht. Bernardino, 
voorzitter van de European Insurance & Occupational Pensions Authority (EIOPA), pakte ‘m op en vertaalde die naar een oproep aan de sector om lokale regeringsleiders en politici indringend op de consequenties ervan te wijzen. 
Hoe ligt verzekerend Europa erbij? Als de thema’s en de ‘tone of voice’ van de verzekeraarsconferentie van vorige week maatgevend zijn, dan hijgt de sector na van de eerste klappen van de financiële crisis, zijn de maatregelen om die te boven te komen vooral technisch van aard en wordt er via een technocratisch instrumentarium toezicht op gehouden.
Aan Nederland, en vooral het Verbond van Verzekeraars, de mooie uitdaging het toch internationaal bekende begrip ‘customer centric’ op het netvlies van de verzekeringstechnocraten te krijgen.

mhuisman@kluwer.nl 

Reageer op dit artikel