blog

Vakbekwaam

Archief

Kwaliteit behoeft geen krans,  maar wel een diploma! Simpelweg omdat de klant erop moet kunnen rekenen dat zijn adviseur hem goed, terzake kundig en betrouwbaar adviseert.  Een diplomaplicht is daarom terecht. Een standpunt overigens dat lang niet alle lezers  met mij delen.  Dat bleek eerder deze maand. In een mum van tijd explodeerde de mailbox bij ons op de redactie en verschenen er tientallen reacties op AMweb,  nadat  De Jager met zijn diplomaplicht op de proppen kwam. En dat waren zeker niet allemaal adhesiebetuigingen

Wat ook explodeerde, was de inbox bij de AFM. Tenminste, afgaande op het grote aantal registratie-aanmeldingen voor een vergunning voor advisering in pensioenverzekeringen.  Dit  aantal overtrof met bijna tweeduizend ramingen die in de markt circuleerden. Opportunisme? Uitstel van de beslissing om een lucratieve – maar complexe – tak van sport in de financiële dienstverlening af te stoten en de gok maar te wagen? Afgaande op de geconstateerde aversie tegen diploma’s of in ieder geval een diplomaplicht, moet het dat wel geweest zijn. 
En toch kan ik niet geloven dat de sector door zoveel opportunisme en negatieve sentimenten tegen kwaliteitsmeting (want dat is een diplomaplicht toch eigenlijk?) wordt geleid. Of begrijp ik het niet goed en is het negatieve sentiment gericht tegen de wijze waarop De Jager zijn plannen wil doorvoeren, meer dan op de inhoud van de plannen zelf? 

De Jager zal van zijn diplomaplicht niet af te brengen zijn. Ook niet door een batterij aan scribenten uit de sector die hun hart luchten op AMweb of op wat voor podium dan ook. Evenmin zal er in de driehoek AFM, De Jager en de ambtenaren op Financiën iets doorslaggevends gewijzigd worden in de aanvliegroute van de module pensioenverzekeringen.

Als ik een advies zou moeten geven op het dossier van de vakbekwaamheid dan zou dit op drie hoofdlijnen zijn gestoeld. Ten eerste: zorg voor brede erkenning binnen de sector van de noodzaak van vakbekwaamheid en de registratie daarvan. Ten tweede: streef naar optimale beïnvloeding van de invulling van die registratie en de wijze waarop deze wordt georganiseerd. Niet door te pas en te onpas allerlei meningen te verkondigen, maar door de gelederen te sluiten en de daarvoor geëigende kanalen in te zetten voor ambtelijke en politieke beïnvloeding . Adfiz en het Verbond van Verzekeraars lijken mij daarvoor de aangewezen instanties. Ten slotte: zorg voor een sluitend systeem om alle opleidings- en trainingsinstituten aan te sturen op kwaliteit in opleidingen en niet op het proces om met de minst mogelijke inspanning op de kortst mogelijke termijn het diploma of de registratie te verwerven. Dat laatste lijkt me een uitdaging van formaat.

mhuisman@kluwer.nl

Reageer op dit artikel