blog

Gewoon goed

Archief

In deze ‘aflevering’ val ik u eens lastig met een kijkje in de AM-keuken. In de terugblik op de afgelopen assurantieweken kan ík daar namelijk niet omheen. In die periode heeft de redactie met veel spreekwoordelijk bloed, zweet en tranen het AM Jaarboek 2011 afgerond. Het statistische boekwerk verschijnt deze maand. Wij hopen op een ‘bestseller’. Die hoop komt niet voort uit bot winstbejag, maar uit de behoefte tot bevestiging, dat het met veel toewijding gedane werk door lezers als waardevol wordt ervaren.

Waardering voor de organisatie van de Verzekeringsbranchedag, die afgelopen dinsdag in Utrecht plaatsvond, ervoeren we vooraf al. Bijna tweeduizend inschrijvingen lieten daar geen twijfel over bestaan. Die branchedag is een samenwerking van de Kluwer-titels AM en VB. Om met Han Peekel te spreken: “Wordt vervolgd!”

Tussen al die voorbereidingen en bedrijvigheid draaide onze website gewoon door en is deze tijdschrifteditie weer op tijd afgerond. Daarin niet veel ‘breaking news’, maar de inhoud van diverse berichten is om die reden niet minder van belang voor de bedrijfstak. En de berichtgeving is overwegend positief gekleurd.

Het ministerie van Financiën heeft toegezegd de fiscale behandeling van directe beloningen voor het intermediair een stukje gemakkelijker en leuker te maken. Datzelfde ministerie werkt aan een oplossing voor de serviceabonnementen. Het standpunt van toezichthouder DNB, dat hiervoor een vergunning van rechtsbijstandverzekeraar noodzakelijk is, zal worden omzeild met een vrijstelling. De eenvoud van de gevonden uitweg is zo groot, dat je geneigd bent te stellen dat er van enig probleem eigenlijk geen sprake had hoeven zijn. Maar ach, er zijn weer wat mensen van de straat gehouden.

In dit tijdschrift kunt u verder kennisnemen van de uitslag van het nieuw leven ingeblazen ‘prestatie-onderzoek’ van Adfiz. Voor de goede dienstverlening krijgt Noordhollandsche van 1816 niet alleen de credits maar ook de productie, zo blijkt. Die oogst komt evenzeer toe aan de onderlingen van Univé. Jan Kamp, topman van de grootste lokale Univé (Stad en Land), vertelt in het interview in dit blad (pag 8 t/m 10) over de achtergronden van het succes. Waar veel marktpartijen niet waarmaken wat ze verkopen, onderscheidt Univé zich door louter en alleen kerntaken gewoon goed te vervullen.
Een hoopgevende boodschap: doe je werk gewoon goed en de beloning zal volgen. Daar kunnen we al bijna het nieuwe jaar mee in!

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel