blog

Zorg of zegen

Archief

“Pure minachting van het professionele intermediair.” Zo maar een kreet uit tussenpersonenland in de aanloop naar de introductie van de basisverzekering, een aantal jaar geleden. De typering was bedoeld voor het gedrag van de zorgverzekeraars, die toen afkoersten op een provisieverlaging van 10% naar grofweg 3% van de jaarpremie. “Een fooi”, vond Gijsbert Geysendorpher het. De directeur van CAK in Dordrecht (nu Academica) zei zich “nooit te zullen laten verleiden om tegen een dergelijke provisie te werken”. In dat geval zou hij namelijk zijn kostenbewustzijn én waardigheid verliezen.

Het woord ‘nooit’ kent anno 2011 zijn nuances. Geysendorpher is met zijn Academica namelijk een van de spaarzame intermediairbedrijven die zich groot-schalig hebben toegelegd op ziektekostenverzekeringen. Hij is op tijd over zijn eigen woorden heengestapt en heeft een juiste keuze gemaakt, daar waar veel assurantiekantoren in de jaren 2005 en 2006 zichzelf voorhielden dat de ziektekostenmarkt –mede door het hoge aantal collectiviteiten –niet of nauwelijks toegevoegde waarde had.

De voorman van de voornaamste intermediairorganisatie Adfiz (Bob Veldhuis) voedde dat sentiment door destijds te stellen dat de provisie voor het intermediair “volstrekt onvoldoende” was. Het zou “in geen enkele verhouding” staan tot de werkzaamheden die het intermediair moet verrichten bij de bemiddeling van zorgpolissen. De ranglijst van de grootste intermediairbedrijven van Nederland, die de redactie van AM jaar in jaar uit opstelt, bewijst het tegendeel.

Die top 150 verschijnt binnenkort in het AM Jaarboek; deze tijdschrifteditie van AM biedt alvast een voorproefje met de top 25. Het overzicht toont aan dat de inkomsten uit assurantiebemiddeling de laatste jaren stagneren. Echter, partijen met een sterke aanwezigheid in ziektekosten (zoals bijvoorbeeld Univé, Aevitae, IAK, PMA Consultancy, Independer en Academica) springen er in positief opzicht nadrukkelijk uit. Zij laten zien dat advies en bemiddeling in ziektekosten wel degelijk rendabel is. Hun groeicijfers tonen het marktpotentieel.

In 2006 was het aandeel van het intermediair in de zorgmarkt amper 5%. Een jaar later zou dat al verdubbeld zijn. Dat stemde Bob Veldhuis toen een stuk optimistischer: hij voorspelde op termijn een marktaandeel van 40% tot 50%; kenners schatten het nu in op 25% tot 30%. Er is voor menig intermediairbedrijf in dat licht dus nog een wereld te winnen. Dan moeten ze wel snel handelen, want de huidige specialisten halen in sneltreinvaart de zorgmarkt binnen.

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel